Městský soud v Praze zamítl název Dělnická strana

Soud o DS 22. května 2014 Dnes se u Městského soudu v Praze uskutečnilo projednávání žaloby na Ministerstvo vnitra ČR, v níž se Strana pro Evropu (SPE) – tradiční koaliční partner Dělnické strany sociální spravedlnosti (DSSS) – dožadovala změny registrace názvu a přejmenování na Dělnickou stranu. 

U soudního jednání zastupoval SPE v pozici obecného zmocněnce předseda DSSS Tomáš Vandas, který ve své řeči mj. argumentoval tím, že na jedné straně vnitro odmítá registraci názvu Dělnická strana, a na straně druhé umožnilo registraci Komunistické strany Československa, tedy totožného názvu s předlistopadovou KSČ, která je v platném zákoně o protiprávnosti komunistického režimu označena za zločineckou organizaci. Dále soudu předložil vyjádření soudce Nejvyššího správního soudu (NSS) Vojtěcha Šimíčka pro server iDnes.cz, v němž uvedl, že NSS nezakázala ani název Dělnická strana, ani její symboliku.

I přes jasné argumenty ve prospěch žaloby rozhodl nakonec Městský soud v Praze podle očekávání a žalobu zamítl. Předseda DSSS Tomáš Vandas uvedl, že počká na písemné odůvodnění rozsudku a následně bude podána kasační stížnost k NSS.  Bude tedy velmi zajímavé sledovat, jak se odvolací instance k této kauze postaví.

Tiskové centrum DSSS

Soud-o-ds