Mezinárodní setkání nacionalistů na Slovensku. Vandas jednal s Kotlebou

Banska-bystrica-kotleba-2015-021 15. května 2015 Ve dnech 12. a 13. května 2015 se delegace Dělnické strany sociální spravedlnosti (DSSS), ve složení předseda strany Tomáš Vandas a výkonný místopředseda Jiří Štěpánek, zúčastnila mezinárodní konference nacionalistické organizace Aliance za mír a svobodu ve slovenské Banské Bystrici.

Konference se kromě delegace DSSS zúčastnil i předseda Aliance Roberto Fiore z italského hnutí Forza Nuova, dále byl přítomen místopředseda Aliance Jens Pühse z německé NPD, a do slovenského města přijeli i zástupci rumunského vlasteneckého hnutí Noua Dreapta pod vedením svého předsedy Tudora Ionesca.

Aliance za mír a svobodu vznikla na půdě Evropského parlamentu, jejím členem je mj. europoslanec zvolený za NPD Udo Voigt. Aliance je určitou protiváhou frakcí v Evropském parlamentu, které jsou proevropské a proimigrační. Aliance se nyní také hodně angažuje i v Sýrii, která se stala obětí imperiální politiky USA a už několik let vede boj proti islámskému terorismu.

Dělnická delegace a další účastníci konference byli přivítáni v sídle Banskobystrického správního kraje jeho předsedou a volebním lídrem strany Ľudová strana – Naše Slovensko Marianem Kotlebou a dalšími vysokými funkcionáři strany, předsedou strany Martinem Beluským a místopředsedou strany pro propagaci Rostislavem Schlosárem.

Po začátečním uvítání se přistoupilo k jednání, ve kterém jednotlivé strany vyjádřily podporu vzniku Aliance a v následném průběhu se ukázaly konkrétní priority všech zúčastněných - nebezpečí islamizace, nekontrolovatelný příliv imigrantů, postupná odnárodněnost evropských zemí a imperiální politika Spojených států a NATO.

Předseda kraje Marian Kotleba ve svém úvodním projevu popsal svojí nelehkou úlohu v čele kraje, kdy jednotlivé politické skupiny na krajském zastupitelstvu vyvíjejí činnost proti němu, jako předsedovi kraje, který svou neúplatnou politikou rozbíjí politicko – kšeftařské koalice v kraji.

Velkým problémem kraje je cikánská problematika, kdy v jeho nejkrásnějších částech jsou cikánské osady a z toho pramenící problémy. Kotleba ve svém proslovu ozřejmil fakt, že současná Ficova vláda jistým způsobem korumpuje cikánskou menšinu, kdy vysoké sociální dávky zajišťují Ficově straně její voličskou podporu. Účastníci konference si vyslechli, že minimální mzda na Slovensku je 350 euro, průměrná mzda je 700 euro, ale cikánské dávky dosahují výše 600 euro. Ona vůbec nenávist Ficovy vlády vůči zvolenému předsedovi kraje Kotlebovi je nezměrná. Kupříkladu když slovenská vláda přijela do Banské Bystrice, tak vůbec nezašla do sídla kraje, ale navštívila městskou radnicí ovládanou parlamentními stranami. Dokonce i vláda zamítla stavbu dálnice do banskobystrického kraje… Kraj pod vedením Mariana Kotleby se stal nejméně zadluženým krajem na Slovensku, kdy se snižuje nadbytečná administrace, kontrolují se nákupy a vybral se dopravce, který dopravuje obyvatele v kraji za menší peníze, než dopravci spříznění s politiky z parlamentních stran.

Z účastníků se nejvíce cikánská problematika dotýkala DSSS a rumunského politického hnutí, kdy předseda DSSS ve svém projevu seznámil účastníky konference s politikou strany vůči nepřizpůsobivým občanům a s úspěchy na tomto poli. Byly zdůrazněny zisky zastupitelských mandátů v lokalitách, kde je velká koncentrace cikánské menšiny a kde jsou původní obyvatelé ohroženi jejich terorem. To v podstatě odpovídá tomu, co ve svém projevu řekl předseda Kotleba, že policie cikánskou kriminalitu neřeší a přísný metr má pouze na Slováky.

Celkově se jednání Aliance neslo v duchu všeobecné spolupráce všech zúčastněných a vůlí být otevřenou platformou pro všechny nacionální subjekty, kterým není lhostejný osud Evropy. Účastníci během jednání poznali, že problémy v jednotlivých evropských státech jsou stejné, a proto je nutné proti nim společně bojovat, byť boj je to těžký, kdy média spolu s jednotlivými evropskými parlamentními stranami ostře vystupují proti národním snahám o změnu Evropy.

Po oficiálním jednání proběhla neformální diskuse mezi všemi zúčastněnými, po níž následovala prohlídka staroslavného a krásného města Banská Bystrica, při níž byl předseda Kotleba kraje pozdravován mnohými obyvateli města. Součástí programu byla i návštěva památníku SNP a dalších historických pamětihodností města.

Účast DSSS na této konferenci je jasným důkazem toho, že strana je reálnou politickou silou, kterou jednotlivé evropské nacionalistické strany a hnutí berou jako partnera v boji za novou Evropu, která je dnes v ohrožení.

Přizvání DSSS k projektu Aliance pro mír a svobodu je jistým způsobem ocenění práce všech členů a příznivců a především předsedy strany Tomáše Vandase, kteří mnoho let pracují pro národní věc. Z konference odjížděla delegace DSSS s pocitem, že v našem národním boji nejsme sami a jedině spoluprací všech nacionalistických subjektů můžeme změnit vývoj v Evropě, která je nyní v imigračním ohrožení.

Tiskové centrum DSSS