Naši zastupitelé: Jindřich Svoboda, Duchcov

Jindrich-svoboda 19. února 2021 Zastupitelé za Dělnickou stranu sociální spravedlnosti (DSSS) jsou od voleb v roce 2018 zastoupeni ve čtyřech městech a obcích naší republiky. Jelikož se volební období komunálních politiků již přehouplo do druhé poloviny, rozhodli jsme je požádat o krátké zhodnocení jejich dosavadní činnosti. Jako druhý odpovídal na naše otázky Jindřich Svoboda z města Duchcova na Teplicku, který je nejen zastupitelem, ale také radním města již druhé volební období.

Jste v polovině svého zastupitelského volební období. Co se vám podařilo či nepodařilo prosadit v zastupitelstvu?

V této složité době, kdy se řeší stále dokola jen různá omezení spojená s pandemií koronaviru, je obtížné aktivně prosazovat náš volební program. Každopádně mohu zmínit alespoň dvě věci, které se nám zatím podařily: Posílení a zefektivnění práce městské policie a zrušení poplatku za svoz komunálního odpadu pro seniory a děti do 18 let. Zároveň s tím došlo i ke snížení poplatku pro ostatní občany. 

Častým problémem obcí je bezpečnost občanů. S jakými bezpečnostními problémy se potýkají obyvatelé vašeho města, a jak tuto situací řešíte či řešili jste?

U nás v Duchcově je největší problém s cikány, kteří se vracejí ze zahraničí (Anglie, Holandsko, Belgie) zpět do ČR. Většinou se ubytují v domech, které jsou v soukromém vlastnictví a město tak nemá téměř žádné možnosti, jak se těchto nepřizpůsobivých asociálů zbavit. Samozřejmě se to snažíme řešit např. zrušením doplatku na bydlení v těchto domech, ale zatím bohužel bezúspěšně. Další z možností je zvýšený dohled městské policie, což se nám zatím jako jediné osvědčilo. 

Funguje v zastupitelstvu vaše spolupráce s ostatními politickými stranami či hnutími?

Spolupráce v zastupitelstvu funguje v rámci koalice na výbornou. S koaličními partnery řešíme vše společně a zatím jsme se vždy téměř na všem shodli. S opozičními stranami nekomunikujeme, a to kvůli velmi rozdílným názorům vůbec. 

Jak se podepsala současná "covidová"  situace na životě obce? 

Situace spojená s COVID - 19 se podepsala na všech a na všem. Bohužel ani Duchcov nebyl výjimkou. Kulturní život ve městě se naprosto zastavil, městské slavnosti byly zrušeny, kino s divadlem jsou zavřené, pravidelné zájezdy pro seniory pořádané kulturním centrem jsou zrušené. Městské koupaliště se vůbec neotevřelo. Restauratéři jsou na pokraji krachu a nad vodou je drží jen možnost prodeje přes výdejní okénko. Jediný hudební klub ve městě vyhlásil bankrot a nikdo neví, jestli se vůbec někdy ještě otevře. Všem členům a sympatizantům DSSS přeji pevné zdraví a hodně trpělivosti v téhle nelehké době. 

Za redakci Dělnických listů děkujeme za rozhovor.

(red)