Naši zastupitelé: Petr Štyndl, obec Vír

Petr-styndl 4. března 2021 Zastupitelé za Dělnickou stranu sociální spravedlnosti (DSSS) jsou od voleb v roce 2018 zastoupeni ve čtyřech městech a obcích naší republiky. Jelikož se volební období komunálních politiků již přehouplo do druhé poloviny, rozhodli jsme je požádat o krátké zhodnocení jejich dosavadní činnosti. Jako třetí odpovídal na naše otázky Petr Štyndl z obce Vír na Vysočině.

Jste v polovině svého zastupitelského volebního období. Co se vám podařilo či nepodařilo prosadit v zastupitelstvu? 

V naší obci je to všeobecně jako jinde. Já, jako předseda našeho sdružení O.S. Přátele Víru, tak více prosazuji naše zájmy, pro naši aktivitu - hlavně dětské akce, čarodějnice, dětské dny, mikulášská besídka atd. Samozřejmě jsem připraven naslouchat obyvatelům obce, jejich starostem, stížnostem, podnětům či nápadům. Jsme malá obec, kde každý zná každého, takže se rychle my, jako zastupitelé, dozvíme, co občany trápí. Právě sousedská blízkost a vzájemnost jsou zárukou té nejlepší kontroly práce zastupitelstva ze strany voličů.

Častým problémem obcí je bezpečnost občanů. S jakými bezpečnostními problémy se potýkají obyvatelé vaší obce a jak tuto situací řešíte či řešili jste?

U nás v obci je bezpečno a jen ojediněle se něco stane. Jedním z posledních opatření za poslední dobu je kamerový systém u základní a mateřské školy, kde jsou kamery u vchodu a také mířící na hřiště. Kamerovým systémem je kontrolováno i víceúčelové hřiště. Rozhodně otázku bezpečnosti nepodceňujeme a vždy budeme dělat, co je v našich silách a zákonech, abychom zajistili obyvatelům obce Vír skutečný pocit bezpečí. Samozřejmě ve všech otázkách bezpečnosti a ochrany majetku konstruktivně spolupracujeme s Policií ČR.

Funguje v zastupitelstvu vaše spolupráce s ostatními politickými stranami či hnutími?

U nás v obci se na dělení stran nehraje, i když je to někdy těžké. Hlavní je jednat o věcech na programu zasedání, povznést se nad stranickou příslušnost a uvědomit si, že nás na zastupitelstvo dostaly hlasy obyvatelů obce, a pro ně hlavně musíme pracovat, protože oni jsou těmi nejdůležitějšími v naší zastupitelské práci. A musím říci, že zastupitelstvo pracuje dobře, a to právě s vědomím, že veškeré naše současné snažení se promítne v budoucnu na prosperitě obce.

Jak se podepsala současná "covidová" situace na životě obce? 

Myslím, že my situaci zvládáme dobře, i když je doba složitá a doléhá na každého obyvatele obce. Byly a jsou pozastaveny všechny akce pořádané obcí, kterých se účastnila doslova celá obec. Právě zrušení všech těchto akcí se může negativně v budoucnu projevit na postupně slábnoucí sociální soudržnosti mezi obyvateli. Musíme doufat, že situace se brzy zklidní a vše se vrátí do normálního života.

Za redakci Dělnických listů děkujeme za rozhovor.

(red)