Naši zastupitelé: Roman Pospíšil, Větřní

Roman-pospisil-3 11. února 2021 Zastupitelé za Dělnickou stranu sociální spravedlnosti (DSSS) jsou od voleb v roce 2018 zastoupeni ve čtyřech městech a obcích naší republiky. Jelikož se volební období komunálních politiků již přehouplo do druhé poloviny, rozhodli jsme je požádat o krátké zhodnocení jejich dosavadní činnosti. Jako první odpovídal na naše otázky Roman Pospíšil z jihočeského města Větřní, který je zastupitelem již druhé volební období.

Jste ve druhé polovině svého zastupitelského volebního období. Co se vám podařilo či nepodařilo prosadit v zastupitelstvu?

Z problémových záležitostí města, které se nám podařilo vyřešit, vyčnívá jedna nad ostatními, a to je prosazení Obecně závažné vyhlášky (OZV) o zachování klidu ve městě - nepoužívat sekačky, motorové pily, cirkulárky apod., o nedělích a svátcích. Což bezesporu zvyšuje komfortnost života v obci. Mým záměrem je pomáhat vytvářet takové prostředí sousedských vztahů a pořádku, aby Větřní bylo hezké místo k životu, obklopené krásnou přírodou.

Častým problémem obcí je bezpečnost občanů. S jakými bezpečnostními problémy se potýkají obyvatelé vaší obce, a jak tuto situací řešíte či řešili jste?

Nejčastějším problémem ve městě bývá agresivita ze strany nepřizpůsobivých občanů, a to ať už se jedná o jejich chování na veřejnosti či šikanu ve škole. Nicméně od doby, kdy v našem městě aktivně působí Místní organizace DSSS, se všeobecně bezpečnost velmi zlepšila. To ale naznamená, že není stále co zlepšovat v zajišťování bezpečnosti spoluobčanů, protože se zhoršující se ekonomicko-sociální situací v zemi bude problém bezpečnosti v ulicích a drobné kriminality narůstat. Vždy trváme na úzké spolupráci s Policií ČR a vedením města.

Funguje v zastupitelstvu vaše spolupráce s ostatními politickými stranami či hnutími?

Naše spolupráce s ostatními politickými stranami je na dobré úrovni. I když máme občas různé názory, tak vždy jde a musí jít o blaho města, jeho rozvoj a spokojený život jeho obyvatel. Jsem zastupitel proto, abych tvořil, pomáhal a nejenom kritizoval. Byl jsem zvolen občany tohoto města, a proto pro ně naplno pracuji.

Jak se podepsala současná "covidová"  situace na životě města? 

Odpovím stručně, a to tak, že situace je v našem městě stejná jako v celé naší republice, neutěšená, neradostná. Všem našim občanům chybí sociální kontakty, kultura, sport atd. Přesto doufám, že se tato dnešní situace brzy vrátí do normálu a všichni budeme žít tak, jako předtím.

Za redakci Dělnických listů děkujeme za rozhovor.

(red)