Novoroční slovo předsedy DSSS

Tomáš Vandas, předseda DSSS 1. ledna 2015 Na konci každého roku si opakovaně říkám, jak zase rychle utekl. A s tím, jak přibývají číslice u mého věku, zdá se mi to stále rychlejší. Rok 2014 nám dal sbohem a stojíme na prahu roku nového s očekáváním, jaký bude a co nám přinese. 

Uplynulý rok z pohledu činnosti Dělnické strany sociální spravedlnosti (DSSS) vidím ve dvou rovinách. První polovina roku byla ve znamení voleb do Evropského parlamentu, v nichž jsme neuspěli a výsledek byl velkým zklamáním. Tristní volební účast, potvrzující nezájem občanů o Evropskou unii, způsobila, že odpůrci unie zůstali doma s pocitem, že se jich to netýká. Mýlili se. Jedině tím, že půjdeme volit a dáme najevo svůj nesouhlas, můžeme změnit směřování unie k jednotnému státu s jednotnou vládou. Potěšitelné bylo alespoň to, že v jiných zemích euroskeptické a národní strany výrazně posílily a nadělaly tak nové vrásky na čele architektů nového světového řádu.

Na podzim loňského roku proběhly komunální volby, které pro DSSS znamenaly určitý reparát. Úspěch ve třech obcích, zisk šesti zastupitelských mandátů a nadějné výsledky v několika dalších městech byly navíc korunovány vstupem do duchcovské koalice a postem radního. Jakou mediální hysterii to vyvolalo, to nešlo přehlédnout.

A nyní k tomu, co nás čeká. Již v tomto roce se rozeběhne příprava na krajské volby, které nás čekají v roce 2016. V březnu se uskuteční stranický volební sjezd, na kterém delegáti zvolí nové vedení DSSS. I nadále budeme aktivní ve veřejném sektoru a pořádat akce proti nešvarům, které dlouhodobě devastují naší společnost: korupce, kriminalita, imigrace a také hrozba islamizace. Budeme také organizovat náborovou kampaň s cílem zapojit do našich aktivit co nejvíce občanů. Práce nás tedy čeká jako každoročně velmi mnoho.

Na závěr chci všem členům a sympatizantům DSSS popřát do roku 2015 vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. Také mi dovolte, abych vám poděkoval za vaši obětavou a nelehkou práci, která je projevem osobní statečnosti a odvahy v době, která se sice demokraticky tváří, ale s totalitními praktikami potlačuje opoziční názory.

Mgr. Tomáš Vandas, předseda DSSS