Pavlovský (DSSS): Mladá generace musí bojovat za Evropu!

Michal-pavlovsky 16. února 2016 Patřím ke generaci, která by měla mít svoji existenci v Evropě. Generaci a identitu. Naše země vymírá a naše generace může být tou poslední. Poslední, která má tu šanci s tím něco udělat. Poslední, která může něco změnit. Poslední, která může zabránit ve spáchání celoevropské sebevraždy. Ti, kteří se rozhodli přijmout ideu marxismu, jsou zodpovědní za situaci dnešní Evropy. Někdo by řekl, že války jsou kvůli nerovnosti mezi lidmi.

Ano, žádná kultura si po sociálních stránkách nerozumí a proto je nerovnost mezi lidmi. Když se eliminují mnozí lidé, kteří by mohli narušovat historii a vývojem vybudovaný systém, mohl by nastat i pořádek v celé Evropě. Nebyla by možnost války a my budeme svobodní. Musí existovat rovnost mezi lidmi a odmítnout nebezpečné sociální experimenty.

Multikulturalismus je sociální experiment, v němž se nám vykládají lži, že láska k vlasti vede k válkám a že nás multikulturní společnost všechny obohatí. Jenže my už tomu nevěříme. Nepodařilo se jim nás přesvědčit o pohádkách, které nám povídají, abychom jen krásně spali. Každý den totiž vidíme, jaká je realita. Realita se liší a na vlastní oči vidíme, že kupříkladu soužití s nepřizpůsobivými a mnohými cizinci a jejich životním stylem nefunguje. Cítíme, že je něco špatně. Něco nám schází a chceme to zpátky. Chceme zpátky svou evropskou a národní identitu.

Sobotka, Šabatová, Dienstbier a spol. nemají žádné právo nám odpírat naší evropskou identitu! Tohle je věc naší generace, tohle je problém, který musíme vyřešit i za cenu radikální obrany Evropy. Otázka Evropanů zní: Kdo jsme? A kam chceme směřovat? Lidstvo je jako hračka, nechá se ovládat tím, kdo ho umí ovládat.  Dnes čelíme útokům zvenku i zevnitř po celé Evropě. Zevnitř nás ničí vlastní úpadek, chybějící hodnoty a přízrak kulturního marxismu, který nás sžírá. Čelíme imigraci, masám lidí, kteří do Evropy nepatří. Lidé si myslí, že tohle je jen jediný problém, a že až masy zastavíme, tak bude problém vyřešen.

Tak to ale není, naším cílem má být překonat vlastní úpadek, musíme najít svého ducha a evropskou identitu. Pokud chceme budoucnost pro Evropu, budeme za ní muset bojovat a být odhodlaní i položit život za naše další generace. Budeme se muset vzbouřit. A v neposlední řadě opětovně posílit evropskou kulturu. Evropa nemá být více na Západ, více na Arábii nebo více na Asii. Evropa má být Evropou. Naším posláním je vzkřísit své kořeny. To je náš dějinný úkol. Těším se na poznání toho, co je naše generace schopná udělat pro záchranu rodného kontinentu.

Michal Pavlovský, předseda MO DSSS Sokolovsko