Podobenství o buxusu

27. srpna 2017 Žijeme v době globalizace a sionistická média tu dobu vychvalují, jako něco nejdokonalejšího – ó, jaké štěstí, že můžeme žít v globalizaci…!

V Praze na Hanspaulce mnoha lidem na zahrádce uschl buxus, byl sežrán parazity. I já jsem mezi těmi, jimž napadený buxus uschl. Můj buxus byl stár více jak 40 roků; každý rok na jaře jsem ho stříhal do tvaru koule, a věru - byl to milý pohled na krásný skoro 2 metry velký, stále zelený keř ve tvaru přesně řezané koule.  Pohled na něco tak krásného každému pohladí duši…

Zjistil jsem, že vraždu mého buxusu, ale i mnoha jiným, způsobil zavíječ zimostrázový. Jsou to malé housenky, které doslova sežerou celý keř během několika dnů. A co je horšího – není zatím proti nim žádný ochranný prostředek. Domovinou zavíječe zimostrázového je východní Asie. Jak se přesně dostal do Evropy, nikdo neví. Předpokládá se, že k nám pronikl v rámci mezinárodního obchodu s rostlinami – globalizace! -, což asi bude nejpravděpodobnější. Podle toho, co jsem vyčetl, se poprvé v Evropě vyskytl v Porýní v roce 2006, kde již v následujícím roce způsobil místy holožíry na buxusech. Na našem území byl poprvé výskyt tohoto škůdce zaznamenán v roce 2011 v Podyjí. Na jaře 2013 byly zaznamenány lokálně silné žíry až holožíry v okrajových částech Brna.

Nebýt té zrůdné globalizace můj buxus by stále žil; stále by svým přirozeně krásným, pyšným vzhledem lidem působil radost; takhle jeho ohlodané větvičky žalují Bohu svou bolest…

Žijeme v době globalizace… V těchto srpnových dnech ve španělské Barceloně najel muslim dodávkou ve velké rychlosti do davu turistů – 14 mrtvých, a několik desítek zraněných. Už ani nechci a nemůžu počítat teroristické přepady arabských muslimů do nic netušících, bezbranných bílých občanů Evropy.

A den co den stále kulturní Evropu napadají noví a noví černí negramotní paraziti, kteří ještě včera bosky v africké buši lovili antilopy, a vedle nich a s nimi snědí Arabové s temně černýma, krví podlitýma očima, jejichž mozek je naprogramován k vraždám bílých lidí – ti všichni napadají naši krásnou Evropu! Asi tak jako sežrali můj buxus, chtějí parazité sežrat Evropu! A co je nejhorší – proti těmto lidským parazitům, mající v úmyslu okupovat Evropu a zlikvidovat bílé kulturní árijské národy, není léku – zrovna jako u buxusu! Evropské sionistické elity říkají, že je to prý přirozené stěhování národů… - což je ovšem lež jako věž! Co je ale pro mě nepochopitelné - zhovadilí bílí Evropané ještě demonstrují za větší příliv černých parazitů a arabských muslimů do naší domoviny! Tak tohle zdravý rozum nebere…

Tak jako na hmyzí parazity je nutno použít různé druhy biolitů či různých postřiků, i proti lidským parazitům jsou adekvátní prostředky ochrany proti jejich bujení. Především by to měla být vůle bílých národů k životu bez parazitů. A tato vůle k moci – kterou zatím ještě tu a tam máme – by nám měla dodávat odvahu zavelet k boji. Život je neustálý boj; Evropané musejí stále za svou existenci a identitu bojovat, jinak parazitům podlehneme. Je to jako v osobním životě: člověk nakažený virem či nějakým bacilem, musí na čas brát určité léky a si naordinovat jiný životní režim, aby se uzdravil. U národů to platí zrovna tak: Pro záchranu genofondu bílých árijských národů a své vznešené křesťanské kultury je nutné přijmout a použít všech dostupných prostředků!

Proto vás, lidé v Čechách a na Moravě prosím – zachraňte se! Zachraňte sebe a své rodiny, pokud je ještě čas! Jediný prostředek, který se nám v rámci ústavy nabízí – zatím! -, jsou volby. Svou vůli k záchraně projevíte tak, když v říjnových volbách nebudete volit profláknuté, s neomarxisty se sionismem kolaborující politické strany, které chtějí více a více lidských parazitů v naší vlasti usalašit! Volte stranu, která by si s lidskými parazity poradila, která se nezpronevěřuje své vůli k životu a bez skrupulí a s odvahou dovede bojovat s lidskými parazity a ochrání naše kulturní dědictví. Je to Dělnická strana sociální spravedlnosti.

Ladislav Malý, narodnisjednoceni.cz