Porada DSSS v Praze: Předvolební kampaň jde do finiše

21. dubna 2014 V sobotu 19.4. se v Praze uskutečnila celostátní porada zástupců krajských a místních organizací Dělnické strany sociální spravedlnosti (DSSS), jejímž hlavním tématem byla probíhající předvolební kampaň k volbám do Evropského parlamentu.

Na čtyřicet regionálních zástupců si vyslechlo hlavní projev předsedy DSSS Tomáše Vandase, který hovořil o nadcházející finální fázi kampaně a předvolebních setkáních, které odstartují akcí na 1. máje v Ústí nad Labem.

Dále se svými příspěvky vystoupili místopředseda Jiří Štěpánek a volební manažer Erik Lamprecht, který přítomné seznámil s probíhající kampaní v Německu z pohledu spřátelené NPD.

Pozornost však mimo evropských voleb byla věnována i volbám komunálním, které se uskuteční na podzim tohoto roku.

Na poradě byly k dispozici předvolební Dělnické listy, plakáty a letáky s tématikou k volbám do EP.   

Tiskové centrum DSSS