Představujeme nové zastupitele DSSS: Jindřich Svoboda, Duchcov

Sako-bok-1-svoboda 14. října 2014 Dělnická strana sociální spravedlnosti (DSSS) získala v letošních komunálních volbách celkem šest zastupitelů. Dneškem s nimi zahajujeme rozhovory, v nichž budou hovořit o svých pocitech ze svého zvolení a jaké mají volební priority, čeho by chtěli dosáhnout. První odpovídá předseda krajské organizace DSSS Ústeckého kraje a duchcovský zastupitel Jindřich Svoboda. 

1) Zvolením do zastupitelstva Vám místní občané dali důvěru, kterou nesmíte zklamat. Co od Vás očekávají?

Velice si vážím toho, že mi občané dali důvěru a že mě volili. Díky nim jsem získal mandát do městského zastupitelstva a konečně se můžu naplno začít věnovat přeměně Duchcova v opravdu bezpečné město. Myslím si, že ode mě místní občané očekávají, že začnu razantně řešit situaci ohledně bezpečnosti ve městě, že určím jasná pravidla nulové tolerance a osobně bych se i rád podílel na jejím striktní dodržování. Udělám vše, co bude v mých silách, abych své voliče nezklamal!
 

2) Jaké jsou Vaše priority v zastupitelstvu, už máte připravený první programový bod, který chcete ve Vaší obci realizovat?

Mé priority jsou zcela jasné a vše se více či méně týká bezpečnostní situace ve městě, a otázky kolem vyloučené lokality Jižního města. První bod, který bych chtěl realizovat je již zmíněná nulová tolerance. V Duchcově již přes rok funguje jakýsi projekt se stejným názvem, který ovšem nemá s tou opravdovou nulovou tolerancí vůbec nic společného. Chtěl bych v první řadě určit jasná pravidla nulové tolerance, která budou platit pro všechny stejně. To je nyní má hlavní priorita. 

3) Uvažujete o koaliční spolupráci s jiným subjektem, oslovil Vás někdo?

DSSS v Duchcově se nebrání koaliční spolupráci, ovšem nehrneme se do koalice za každou cenu. Jediný, s kým bychom do koalice určitě nešli, je pochybný spolek paní Bártové, jakási "Šance pro Duchcov". Zatím nás ovšem žádný subjekt neoslovil. Tři mandáty už je slušný počet, abychom ovlivňovali hlasování i bez koalice.
 

4) Budete usilovat o zvolení do orgánů místní radnice?

Určitě bychom rádi získali alespoň jednoho člověka v městské radě. Do výborů zastupitelstva chceme dosadit minimálně tři naše členy. Já konkrétně jsem si vybral výbor pro dopravu a bezpečnost.
 

5) V komunální politice nyní zastupujete značku DSSS. Jak chcete dál prezentovat naší stranu ve Vaší obci?

Po celou dobu, co jsem předsedou místní organizace DSSS v našem městě, prezentuji stranu nejlépe jak dovedu a aktivně se snažím lidem vysvětlovat, že to, co se o nás dozvídají z médií, jsou silně zkreslené informace, které se zakládají na pravdě tak maximálně z 10%. Vysvětluji občanům, jaké máme názory, jaké cíle a jací doopravdy jsou naši členové. I z pozice zastupitele budu v prezentaci naší strany pokračovat stejně jako doposud, jelikož si myslím, že se mi to daří a získané tři mandáty jsou toho jasným důkazem.
 

6) V politice, bohužel i té komunální, se často vyskytuje tzv. přeběhlictví. Mnohdy se tak děje za lákavý úplatek či výnosné korýtko. Myslíte si, že jste vůči této chorobě naší politiky dostatečně imunní?

Za celý svůj dosavadní život jsem byl pouze v jedné jediné politické straně, a to právě v DSSS. S jejím programem se ztotožňuji nejvíce a v současné době si nedovedu představit, že bych "přeběhl" někam jinam. I když se říká "Nikdy neříkej nikdy", tak já jsem přesvědčen, že mezi současnými politickými stranami i různými hnutími není žádné, které by mi svým programem vyhovovalo více než DSSS.

 
Tiskové centrum DSSS