Proběhla konference DSSS v Pardubickém kraji

DSSS Pardubice 1. února 2015 V sobotu 31. ledna se konala v Pardubicích krajská konference Dělnické strany sociální spravedlnosti (DSSS) Pardubického kraje, za účasti předsedy strany Tomáše Vandase a výkonného místopředsedy Jiří Štěpánka. Předseda KO DSSS David Slavík ve svém úvodním slovu zhodnotil uplynulé období a nastínil další směřování stranické práce v Pardubickém kraji.

Předseda strany Tomáš Vandas ve svém projevu kladně zhodnotil nárůst členské základny v kraji a vznik nové MO v Ústí nad Orlicí. Věnoval se také aktuálním otázkám politiky domácí i mezinárodní, kdy zdůraznil nebezpečí nekontrolovatelného přistěhovalectví a radikálního islamismu, před kterým, jak uvedl, „mezi prvními v republice varovala DSSS, která zorganizovala v Teplicích  manifestaci proti chování muslimských nepřizpůsobivých občanů“. Tato otázka je pro stranu prioritní, protože pokud se „militantní islám nezastaví včas, dopadneme jako ve Francii, kde jsou celé muslimské enklávy a v nich neplatí francouzské právo, ale právo mešit“, zdůraznil ve svém proslovu.

Účastníci konference, představitelé místních organizací v kraji, svým hlasováním obměnili vedení KO, kdy na funkci místopředsedy byl zvolen Radek Borovička, předseda MO DSSS Ústí nad Orlicí a na post tajemníka byl zvolen Marek Nechala, předseda MO DSSS Vysoké Mýto. Funkci předsedy kraje bude i v nadcházejícím období zastávat David Slavík.

Účastníci konference se v následné diskusi shodli, že je nutné zvýšit lepší informační povědomost o činnosti strany na Pardubicku a zejména využívat moderní informační technologie, dále se probírala možnost zorganizování besed občanů s předsedou Vandasem, které by se uskutečnily ve Vysokém Mýtě a v Ústí nad Orlicí.

Na závěr předseda strany Tomáš Vandas pochvalně zhodnotil celé jednání a přístup všech účastníků, protože „pravidelné setkávání členů a sympatizantů na schůzích a konferencích může jen zlepšit stranickou práci“.

Tiskové centrum DSSS