Projev I. místopředsedy Jiřího Štěpánka na VI. sjezdu DSSS

Jiri-stepanek987654321Vážení delegáti a vážení hosté!

Sešli jsme se dnes na našem sjezdu, abychom zhodnotili práci uplynulých dvou let a také abychom nastínili další kroky naší strany do let následujících. Ohlédneme-li se zpět, tak vše vidíme jako životě – neúspěchy, úspěchy a plány do budoucna.

Všichni víme, co se nepovedlo a kde jsme si představovali lepší výsledky. Ano, v parlamentních a evropských volbách nebyl výsledek takový, jaký odpovídá reálné politické síle naší strany. Co můžeme ale hodnotit kladně, a je to příslib do budoucna, je skutečnost, že v předvolební kampani a při politické práci každý z nás, funkcionářů a členů, udělal co mohl. Kde to nebylo stoprocentně podle představ, tak se vše zanalyzovalo a přijala se taková opatření, aby to bylo příště lepší.

Myslím si, a jsem o tom přesvědčen, že právě komunikace se členy a funkcionáři je to, na co můžeme být v rámci vnitrostranické práce hrdi. Každý má volnou možnost se vyjádřit ke všem stranickým krokům, návrhům a stanoviskům, a na všechny tyto připomínky je reagováváno s konkrétními závěry. Je zde vědomí toho, že bez aktivních členů a funkcionářů by naše strana nemohla dosáhnout toho, čeho dosáhla.

Ano, různí rejpalové, pesimisté a poděšení sýčci, především z řad bývalých členů, kteří neunesli vnitrostranickou diskusi, jež jim nedala za pravdu, anebo od strany politických trpaslíků, dělajících si svou politiku v debatních salónech odtržených od života, zaznívá kritika, že strana výrazných výsledků nedosáhla. Ale dosáhla! Za dvanáct let existence patří dělnická strana nyní Dělnická strana sociální spravedlnosti (DSSS) mezi etablované politické stany v republice a je 10. až 12. nejsilnější celostátní politickou stranou. To jsou reálná čísla.

 Jsme standardní politickou stranou s klasickou organizační strukturou. Reagujeme na aktuální problémy republiky vydáváním prohlášení a organizováním protestních akcí za účastí místního obyvatelstva. Již dávno nám nemůže být vyčítáno to, že jsme stranou jednoho tématu. Ta doba je pryč – rozloučili jsme se s těmi, kdo to nedovedli pochopit a stále zůstávali v nereálném světě zkazek a bájí.

Dnes jsme stranou, která vystupuje nejenom proti nepřizpůsobivým občanům, ale také stojí v první řadě bojovníků proti nebezpečí islamizace, kdy jsme jako jedni z prvních pozvedli prapor odporu, a také samozřejmě reagujeme na současnou sociálně ekonomickou krizi. Zde plníme funkci mluvčího českých a moravských zaměstnanců a drobných živnostníků, na které dolehla krize nejvíce. Vše toto nabude jistě na aktuálnosti ve světle toho, jak roste ekonomická a politická moc ministra financí Babiše, který má úmysl vybudovat si z republiky vlastní akciovou společnost.

Po celou dobu své existence DSSS byla stranou, která byla vždy připravena ke spolupráci s každým, se kterým nás spojuje programová příbuznost a část společných cílů. Není naší vinou, že koaliční slepenec a u slůvka koaliční, prosím velké uvozovky, pod názvem Národní kongres se rozpadl, a to díky hanebnosti politických trpaslíků a politických zkrachovalců. Lhavé Bartošovo skřehotání a klausovské kňourání svůj účel nesplnilo. Reakce od členů byla rázná – vyjádření podpory stranickému vedení, manifestační stanoviska členů a jednotlivých krajských a místních organizací odsuzující tento útok. Díky tomuto politickému šantalovi přišla ta pravá odpověď od našich lidí, kteří ukázali sílu a názorovou pevnost. Nyní budeme velice ostražitě přistupovat ke spolupráci s někým v budoucnosti. Musíme se řídit heslem: Na svém a po svém.

Jsem členem strany od jejího samotného začátku a musím říci, že všechna ta léta nepovažuji za ztracené, naopak, za velice inspirativní a posilující. Jsem hrdý na to, že jsem součástí národní odporu, odporu proti demoliberálnímu režimu, který využívá své mocensko -politické síly k tomu, aby z českého a moravského národa udělal odnárodněnou masu v multi-kulti Evropě. A vím, že náš boj neskončil, naopak, nabývá na intenzitě a musíme být připraveni.

Chci pokračovat v započaté práci v dělnické straně, protože být členem a funkcionářem DSSS znamená pracovat pro národ a vlast. A zároveň plnit tento nelehký úkol s přáteli, o kterých vím, že se na ně mohu spolehnout, a také já se ze všech sil budu snažit, abych pro ně byl oporou a byl připraven jim ku pomoci. Za uplynulá léta patří dík a obdiv všem těm, kdož vydrželi a neuhnuli až do dnešních dnů a hodlají v boji pokračovat. Pokud budeme pokračovat se stejným úsilím v naší vlastenecké činnosti, tak není síly, která by nás srazila.

Mějme stále na paměti heslo – PRÁCE, RODINA, VLAST!

Jiří Štěpánek, výkonný místopředseda DSSS