Projev místopředsedy DSSS Jiřího Froňka dne 14.5.2016

Vážení přátelé, nacionalisté,

sešli jsme se zde, před budovou Slovenské ambasády, na podporu Ľudové strany Naše Slovensko, abychom varovali před plížící se oklešťování občanských práv, které jsme již zažili i u nás. Mohu hovořit o rozpuštění Dělnické strany, o stíhání aktivistů při politicko-policejních honech na domnělé čarodějnice při akcích zvaných „Power.“ Můžu zde hovořit o stíhání čelních představitelů naší strany a v poslední době mohu i zmínit účelově vykonstruovaná obvinění dalších pronárodních subjektů v České republice.

Avšak na začátek musím zmínit včerejší tragický den, kdy zemřel poslanec ludové strany naše Slovensko, pan Ondrej Binder. Některá česká a slovenská hyeno-média, která tuto zprávu oznámila tím nejodpornějším způsobem senzace co do obsahu, nebudu zde ani opakovat. Musel bych se stydět před Bohem i národem. Upřímnou soustrast rodině i pozůstalým. Nyní bych vás poprosil o symbolickou minutu ticha.

Děkuji Vám

Jak jsem již hovořil, jsme tu proto, abychom podpořili Ľudovou stranu Naše Slovensko a varovali i naší veřejnost před plíživým zlodějem svobody. Tento systémový zloděj svobody pod pláštíkem demokracie a multikulturalismu okrádá národ o poslední zbytky zdravého rozumu a postupně mu nasazuje okovy. Dělá to velice rafinovaně a zcela potichu.

Ztrácejí se nacionalisté z ulic, ztrácejí se učitelé na univerzitách, ztrácí se informace v médiích a dokonce se ztrácí i pravda.

A náš problém je ten, že tu pravdu známe, máme jí a rádi se o ni podělíme s celým národem. Proto naše strany jsou v nemilosti systému, proto naše strany jsou obviňovány z toho nejhoršího, proto jsou naši lidé označováni nálepkami a vylučováni z veřejného života. My jim totiž kazíme plány na přetvoření společnosti do jednolité nesvéprávné skupiny, která půjde v jednom šiku jak stádo rovnou ze skal.

Stejně jako Ľudová strana Naše Slovensko, tak i Dělnická strana sociální spravedlnosti je politickou stranou, která již mnoho let pevně stojí na svých názorových základech a neotáčí se podle větru nálad ve společnosti jako mainstreamové strany napříč spektrem.

My jsme proti přílivu nelegálních imigrantů do Evropy.
My jsme proti evropskému diktátu z Bruselu. A ano, my jsme proti pozitivnímu rasismu, který je páchán na většinové populaci.

Zastáváme se podnikatelů a živnostníků stejně jako zaměstnanců, kteří jsou tímto systémem akorát finančně zneužíváni. Zastáváme se dětí a mladých rodin stejně jako starých lidí, kteří jsou bídačeni na úkor parazitů a nepřizpůsobivých.

Má snad být pravda zločinem? Pokud ano, je tady něco špatně a je čas to změnit!

Děkuji vám!