Projev Tomáše Vandase na Kongresu APF v Brně

Apf14 Vážený pane prezidente, vážený pane viceprezidente, vážení členové výkonné rady, kolegové, nacionalisté,

dovolte mi, abych vás pozdravil jménem členů a sympatizantů Dělnické strany sociální spravedlnosti (DSSS). Je pro nás velkou ctí, že můžeme vůbec poprvé pořádat kongres Aliance pro mír a svobodu (APF) v České republice.

Dělnická strana se stala členem APF v červnu roku 2015 a já si myslím, že za tu dobu se společně udělal velký kus práce a o naší organizaci je slyšet čím dál více nejen mezi evropskými nacionalisty, ale také se uspořádalo velké množství propagačně úspěšných akcí. To, že se stala APF nepříjemným soupeřem pro Brusel, svědčí i všechny možné překážky, které bruselští byrokraté vymýšlí, jen aby nám znepříjemnili činnost. Mohu například zmínit zastavení dotace na činnost, na které máme zcela legitimní nárok.

Představitelé zkorumpovaného liberalismu a propagátoři multikulturní politiky však nepochopili jednu zásadní věc: na rozdíl od nich ale nejsme závislí na penězích. Naše názory se pod jejich nedostatek či přebytkem nemění. Naše přesvědčení je národní a sociální. A to je víc než cokoliv jiného.

Evropa silných národních států

APF sdružuje nacionalisty mnoha evropských států, který záleží na budoucnosti Evropy. Té Evropy, která se zejména za posledních dvacet let změnila.

Z původní myšlenky spolupracujících států na hospodářské bázi se postupně vyklubal byrokratický moloch, kde se nejen nekontrolovatelně utápí finanční příspěvky členských států, ale který si postupem času uzurpoval právo rozhodovat o směřování a vývoji samostatných států, diktovat jim různé předpisy a vyhlášky a direktivně stanovovat výmysly bruselských byrokratů.

Neschopnost Evropské unie byla zřetelně patrná v souvislosti s imigrační krizí. V posledních dvou letech jsme prožili něco, co někdo nazývá imigrantská invaze, někdo hrozba, nebezpečí, krize. Pak jsou zde i ti, kteří v tom vidí pravý opak a mluví úplně jiným jazykem. Jsou to zejména politici Evropské unie a představitelé jednotlivých evropských států. Oni hovoří o nepatrném příchodu nebohých, kteří utíkají před válkou, zdůrazňují, že to bude pro nás obohacení, že musíme dát najevo svoji sounáležitost s trpícími a podobné nesmysly.

Říkám zcela otevřeně, že takto dnes může mluvit pouze vlastizrádce! Evropa je dnes v obrovském nebezpečí a kdo to nevidí, je naprosto odtržen od reality.

Počet imigrantů v Evropě raketově narůstá a Evropa se dostala do těžké situace. Vinu mají vládnoucí politici většiny evropských států a v Bruselu. Právě pod vedením Evropské unie se začal prosazovat tzv. multikulturalismus, který přinesl obrovský příliv imigrantů a islamizaci.

Teroristické útoky, násilí a sexuální útoky vůči ženám jen potvrdily to, co již říkáme delší dobu: Imigrace je nebezpečí pro evropský kontinent, jsme ve válce s islamismem a vrcholní politici jen nerozhodně přešlapují na místě a místo radikálního řešení vymýšlí na různých summitech nesmysly.

A tak se nejdříve vymyslely tzv. povinné kvóty, podle kterých by si evropské státy měly imigranty rozdělovat. Samo o sobě je to nesmysl, neboť není mechanismus, jak tyto migranty v dané zemi udržet. Současně však většinové prosazení kvót ukazuje, kam až se Evropská unie dostala. Do stavu krize, neschopnosti a deficitu demokracie. A naše vláda, místo toho aby se Bruselu vzepřela, jen poslušně sklopila oči, ohnula hřbet a jako poslušné loutky verdikt přijala.

Dalším nesmyslem byla uzavřená dohoda s Tureckem, že bude zadržovat imigranty na svém území. Evropská unie se zavázala, že za to bude platit, nejdříve tři miliardy eur, aby později Turecko požadovalo už pět miliard eur. Přitom je evidentní, že právě Turecko je zemí, která výrazně podporuje tzv. Islámský stát a terorismus, a Evropa to ještě bude financovat.

Jaká je dnes situace v některých evropských městech, to víme i díky necenzurovaným médiím. Ta hlavní totiž záměrně pravý stav věci zamlčují, včetně policie a vedení států. Už také víme, že policejní složky v některých státech dostaly pokyn neřešit zločiny imigrantů, že nechávají napospas obyčejné občany, které nikdo nechrání. K čemu tedy jsou odpovědní politici? Pryč s nimi! K čemu je policie? Je to totální chaos a rozvrat Evropy!

Imigrační vlnu je třeba řešit rázně, nikoliv přešlapovat na místě. Je nutné skončit s humanistickou politikou vlídné tváře. Uprchlíci musí přestat mít pocit, že je evropské země přijmou a postarají se o ně. NE! Musíme se především postarat o vlastní občany a zajistit jim bezpečí. Je nutné na moři vybudovat hranici, kterou budou střežit vojenské lodě, jakýkoliv pokus o proražení této hranice nemilosrdně odrazit a lodě překupníků s lidmi poslat zpět. Může se to zdát poněkud nadnesené, ale Evropa se musí stát pevností, aby uchránila svojí existenci a budoucnost. 

Imigranty si mohou rozdělovat například bohaté arabské státy jako je Saudská Arábie či Kuvajt, a také Spojené státy. Na pádu stabilních režimů v rizikových zemích, jako je Libye, Sýrie, Irák atd., se totiž podílely hlavní měrou Spojené státy za asistence Bruselu. Washington nyní tedy může udělat gesto dobré vůle a imigranty si odvážet na americké území, a tam se o ně starat. Evropská vrata musí zůstat i přes silné imigrantské bouchání pevně uzavřena. 

Populismus nebo nacionalismus?

V poslední době se objevily náznaky, které mohou dávat naději. Naději, že ne vše je ztraceno. Jako příklad můžeme uvést tzv. brexit, tedy odchod Velké Británie z Evropské unie, velmi slušné výsledky stran, které jsou velmi výrazně protibruselské či protiimigrantské. Ať už jde o Francii, Rakousko, Nizozemsko či další.

Uspěli politici a strany, které bývají médii označovány jako populistické. Tedy, že přizpůsobují svoje názory mínění a náladám veřejnosti. Jejich úspěšnost je pak ve volbách výrazně větší než stran, které bývají dlouhodobě označovány za extremistické, neonacistické atd. Čím to je? Především tím, že tzv. populisté, jak už jsem řekl, často mění názory. Jsou tedy příjemnější pro jednání, a také ohebnější, pro liberalistické režimy. Naproti tomu nacionalisté názor nemění a jejich postoje jsou konstantní. I proto ta obrovská nenávist všech režimů proti nim.

Velmi dobře to řekl v loňském roce na zasedání APF v Bruselu Roberto Fiore: Populismus je předvoj nacionalismu. Jsem přesvědčen, že nacionalismus bude logicky tím dalším a hlavním krokem k záchraně naší evropské civilizace. Jde nám skutečně o hodně.

Porážka nacionalistů v ČR v parlamentních volbách

Nemohu nezmínit stav a situaci národního hnutí v České republice. Od parlamentních voleb neuplynul ani měsíc a volby svým výsledkem ilustrovaly stav naší země. Dělnická strana v těchto volbách drtivě prohrála. Nebudeme to skrývat, je to pro nás obrovské zklamání.

Ale současně to pro nás ale musí být impulsem k novému restartu, k pokusu nastartovat novou etapu, ve které se musíme ještě více soustředit na zahájení bližší spolupráce s národně orientovanými spolky a hnutími, které mají chuť bojovat za naší budoucnost.

Podle mého názoru je nutné v naší zemi bojovat nejen proti nastupující oligarchizaci, tedy vládě miliardáře Babiše, ale také se soustředit na obranu svobody. Dnes jsme totiž dospěli do takového stádia, že svoboda postupně mizí. Neustálé nařizování, šmírování, příkazy, pokuty, sankce. Tak se dnes stá chová vůči občanům: Nová totalita, která je svým jednáním horší, než byla ta předchozí, o které se nyní můžeme vyjadřovat, jako o velmi mírné.

I když tedy prožíváme těžké období, nesmí nás to v našem úsilí zastavit.

Jsem velmi rád, že APF je jedním z iniciátorů boje za Evropu národů. Poznal jsem zde velmi mnoho obětavých nacionalistů a i kamarádů. Být zde, být v APF, znamená být součástí naděje na změnu. A to je víc než cokoliv jiného.

Přeji vám všem do nového roku pevné zdraví a štěstí v osobním životě. A v tom politickém přeji nám všem, aby nadcházející rok byl rokem dalších úspěchů APF, a tedy i úspěchem evropského nacionalismu.

Děkuji za pozornost.