Projev Tomáše Vandase na shromáždění proti islamizaci v Teplicích

Vandas-v-teplicich Vážení přátelé,

vítám vás na dnešním shromáždění Dělnické strany sociální spravedlnosti pod názvem „Proti islamizaci v ČR“ a je věnováno této problematice, která, jak se zdá bude v budoucnu obrovským problémem naší země.

Na úvod chci říct, že jsme oficiálně pozvali s možností vystoupit primátora Teplic pana Kuberu. Bohužel, nepovažoval za slušné aspoň jakkoliv reagovat.

Doposud jsme se v České republice v polistopadové éře potýkali s tzv. standardními problémy – korupce, rozkradení státního majetku formou privatizace, prorůstání organizovaného zločinu do státní správy či nepřizpůsobiví občané terorizující své okolí.

V poslední době však vyrůstá pomalu, možná nenápadně, ale přesto neustále problém islamizace.  Tento měsíc uplynulo 10 let od doby, kdy se v České republice zaregistrovala muslimská obec. Po tomto datu může žádat přidělení vyšších práv, včetně výuky islámu na státních školách nebo vykonávání duchovní služby v armádě.  

To vše velmi reálně hrozí, pokud se muslimské obci podaří splnit podmínky mj. v tom, že sesbírá deset tisíc podpisů.

Město Teplice jsme vybrali k dnešnímu protestu zejména proto, že se tu v poslední době objevují problémy s muslimskými občany, kteří se tu jako turisté zrovna nechovají a nerespektují naše zvyky a zákony.

V nedalekých Modlanech u Teplic mají vyrůst velké arabské kolonie a už jsou také prodány parcely pro budoucí arabská ghetta. V Teplicích se zase připravuje stavba mešity a celý projekt se údajně připravuje od roku 2009. Tehdy muslimská obec v Teplicích za účelem vybudování mešity zakoupila objekt v lázeňské části města. To, že se stavba zatím nerealizovala je i díky odporu zdejší veřejnosti, protože to si komunální politici před volbami nemohli dovolit.

V Praze se zase objevila kauza, která také ledacos signalizuje. Střední zdravotnická škola v Praze zakázala studentce ze Somálska nosit tzv. hidžáb, který muslimky používají k zahalení vlasů a krku. A děvče se údajně poté nemohlo soustředit a mělo bez šátku úzkostnou neurózu...K této kauze je ještě neuvěřitelné to, že ombudsmanka Anna Šabatová se za studentku postavila a nošení šátků podporuje. Chce tedy paní ombudsmana hájit zájmy českých občanů, nebo různých přivandrovalců, kteří by chtěli pouze vysávat naše peníze? Já myslím, že to druhé je pravděpodobnější.

Problémem naší země totiž je, že má ve svém čele politiky, kteří ve svém podlézání Bruselu a Evropské unii budou souhlasit se vším, co si unie zamane.  

Za stávající situace našeho členství v Evropské unii nás ohrožuje kromě ekonomických a sociálních problémů nebezpečí, o kterém zde hovoříme – imigrace. Evropská unie se jako celek potýká s úbytkem původních obyvatel. To je však důsledek multikulturní politiky, která má za cíl snížit reprodukci původních obyvatel na minimum a nahradit je přistěhovalci z muslimských států.

V Lisabonské smlouvě jsou obsaženy mechanismy, které umožní Evropské unii na základě společné imigrační politiky a řízení migračních toků přerozdělovat imigranty mezi jednotlivé státy EU. Pokud by ČR s něčím takovým nesouhlasila, nemůže příliv imigrantů na své území zablokovat, protože již nemá právo veta.

V roce 2008 začal v tichosti proces známý pod zkratkou EUROMED či spíše barcelonský proces, který v sobě kromě posilování kulturního, ekonomického partnerství mezi členskými státy EU a středomořskými sousedy ukrývá doplnění počtu obyvatel starého kontinentu metodou přesidlování. Program počítá s přistěhováním 56 milionů muslimů do zemí sedmadvacítky mezi lety 2010-2050. K této číslici dospěl statistický úřad EU Eurostat.

Ta čísla jsou obrovským nebezpečím pro Evropu. Když jsem před pěti lety hovořil o nebezpečné imigrantské vlně tsunami, nevím, jaké označení bych nyní použil. Snad katastrofa, totální rozklad, úpadek.

Tato invaze se projevuje negativně ve všech evropských zemích, které jsou takto zasaženy. V Evropě nám rostou mešity, muslimové požadují stále více svých zvyků začlenit do našich tradičních společností. Nikoliv tedy, aby se oni přizpůsobili nám, ale děje se přesný opak. Zcela logicky pak v takové nesourodé společnosti dochází k třenicím a násilným nepokojům. Vize multikulturní společnosti selhala, kdo tvrdí opak, vědomě lže.

Invaze levné pracovní síly se negativně projevuje zaměstnáváním cizinců za tak nízké ceny, za které nejsou původní zaměstnanci schopni pracovat a být konkurenty. Dochází ke zvyšování nezaměstnanosti a tradiční odvětví či řemesla vykonávají nekvalifikované pracovní síly, které kvalitu práce snižují na nízkou úroveň.

Na území České republiky legálně pobývá více než 400 000 cizinců, přibližně dvě třetiny z nich pochází ze zemí mimo Evropskou unii. Nejvíce přistěhovalců pochází z Ukrajiny (26 %), následuje Slovensko (19 %) a Vietnam (19 %). Imigranti k nám přicházejí nejčastěji z ekonomických důvodů. A to za situace, kdy nemáme ani finanční prostředky pro svoje vlastní občany. Požadujeme proto důsledné zpřísnění imigrační politiky.

Pokud někdo naopak horuje pro příliv imigrantů, ať se podívá, co se děje ve Velké Británii, ve Švědsku, ve Francii, nebo v Německu, kde hordy arabských imigrantů vypalují obchody, rabují nebo podřezávají na ulicích. Opravdu toto chceme v naší zemi? Opravdu chceme prorůstání islámu do naší společnosti?

Já osobně říkám NE takovému vývoji. Nechci, aby se naše další generace musely modlit k Alláhovi, nechci, aby naše ženy chodily zahalené jen s průzorem pro oči a po ulicích chodily hlídky, dohlížející na dodržování Koránu.

Narodil jsem se v české zemi a chci aby i česká zůstala. Obávám se však, že pokud nedojde k radikální politické změně, pokud budou lidé stále volit stejnou parlamentní bandu, nic se nezmění a půjde to směrem ke katastrofickému scénáři.

Dovedu si představit, že názory odmítající islamizaci a arabskou kulturu budou zase častovány jako nesnášenlivé, extremistické, xenofobní. Tak jako vždy, co jde proti dnešnímu hlavnímu proudu.

Nejvíce paradoxní dnes je, že současní tzv. demokratičtí politici se chovají v mnohém ještě hůře, než jejich předchůdci s rudou knížkou. Režim má plná ústa demokracie, ale nedovolí tolerovat jakékoliv opoziční názory. Ty jsou okamžitě nálepkovány jako extremistické a politicky nekorektní. A tak zatímco vrazi a pedofilové jsou vesele stíháni na svobodě, za své názory jsou odsuzováni lidé, kteří třeba jen veřejně projevují svůj názor na to, jak to dnes v této zemi vypadá. Naposledy jsem tomu byl svědkem v úterý v Praze, kdy byl tajemník naší mládeže s příznačným jménem Svoboda obžalován jen proto, že si dovolil zapálit tzv. vlajku Evropské unie.

Nechci jen nečinně přihlížet dění v naší zemi, kde vzniká nová totalita. A proto jsme dnes zde. Abychom dali veřejně najevo svůj nesouhlas se vzrůstajícím islámským extremismem v Evropě, abychom varovali před nebezpečím, které nás ohrožuje, abychom naše vládní politiky upozornili, že ne všichni občané jsou slepí a hluší.  

Děkuji za pozornost.