Řeč Tomáše Vandase k účastníkům kongresu APF v evropském parlamentu

22. června 2015

Brusel27 Vážení přátelé,

na úvod bych vám chtěl poděkovat jménem Dělnické strany sociální spravedlnosti (DSSS) za pozvání na dnešní zasedání Aliance for Peace and Freedom (APF). Mohu vás ujistit, že si tohoto kroku velmi vážíme a chceme zapojením DSSS do této aliance pomáhat i propagaci APF v České republice.

Dělnická strana působí na české politické scéně od roku 2003. V roce 2010 byla režimem soudně rozpuštěna, a to jen proto, že otevřeně kritizovala poměry v České republice, kde se po roce 1989 vytvořil nový totalitní systém, který sice o demokracii hovoří, ale ve skutečnosti potlačuje nepohodlné a opoziční názory.

DSSS je tedy oficiálním nástupcem rozpuštěné strany, přičemž se opět, jakožto nositelé národních myšlenek, potýkáme s represemi ze strany režimu vůči našim funkcionářům, členům a sympatizantům.

Mezi naše programové priority patří obnovení národní suverenity, kterou jsme ztratili po vstupu do Evropské unie. Jsme zastánci spolupráce suverénních států, ale na bázi rovného s rovným, je nám blízká myšlenka Evropy národních států. Odmítáme diktát Bruselu a nesmyslná nařízení a příkazy. Jsme proti federalizaci Evropy a požadujeme referendum o vystoupení České republiky ze současné Evropské unie.

Odmítáme imigraci a z ní plynoucí hrozbu islamizace. Počet imigrantů v Evropě narůstá a Evropa se za posledních dvacet let dostala do těžké situace. Vinu mají vládnoucí politici většiny evropských států a v Bruselu. Právě pod vedením Evropské unie se začal prosazovat tzv. multikulturalismus, který přinesl obrovský příliv imigrantů a islamizaci.

Evropa se nyní potýká s velmi vážnou krizí, která ohrožuje její samotnou existenci. Je proto povinností všech nacionalistů bojovat proti této hrozbě, postavit se imigrační vlně a udělat z Evropy pevnost, která odolá tomuto nebezpečí.

Dělnická strana rovněž prosazuje vystoupení České republiky z vojenských struktur NATO. Nechceme, aby naši vojáci působili jako okupanti v jiných státech a podíleli se na rozbíjení nepohodlných režimů, které se znelíbily Washingtonu. Kam vede nesmyslná politika Spojených států, to dnes můžeme vidět v Libyi, v Iráku či v Sýrii.

Jsem proto velmi rád, že vznikla celoevropská iniciativa APF, která sdružuje národně orientované strany a osoby, a jejímž cílem je společně vystupovat proti nebezpečím, které dnes naši evropskou společnost ohrožují.

S některými z vás se známe a spolupracujeme už delší dobu, a věřím, že i s ostatními navážeme rovněž přátelské vztahy, neboť nás spojuje obava o osud Evropy. Těším se tedy na další spolupráci.