REPORT: Den české státnosti ve znamení dětských úsměvů

Den české stánosti v Teplicích 30. září 2015 Severočeské město Teplice přivítalo Den české státnosti - 28. září 2015 -  příjemným slunečným počasím, aby tak uvítalo účastníky zábavného odpoledne, které pořádali Národní socialisté – LEV 21 s podporou Dělnické strany sociální spravedlnosti (DSSS). I když byl připraven program pro děti, hudba a občerstvení, tak doba je samozřejmě taková, že se mluvilo i politických tématech a bylo jasné, že sto padesát účastníků tohoto odpoledne, z velké části rodiče s dětmi a senioři, jsou zvědaví na politické projevy zúčastněných politických subjektů.

Za DSSS se teplického setkání zúčastnil předseda strany Tomáš Vandas, výkonný místopředseda Jiří Štěpánek, místopředseda Svatopluk Černý, předseda KO DSSS Praha Jiří Petřivalský, dále byli přítomní členové Republikového sněmu DSSS Alena Poláčková a Petr Günther. Za Duchcov se akce zúčastnil radní za dělnickou stranu Jindřich Svoboda a člen duchcovského zastupitelstva za DSSS Miroslav Toman.

Národní socialisty – LEV 21 zastupoval výkonný místopředseda Petr Benda a ústřední tajemník Jaroslav Andres. Po české státní hymně vystoupil s úvodním projevem předseda DSSS Tomáš Vandas, který se pochopitelně věnoval současné uprchlické krizi, která ohrožuje samu podstatu české národní svébytnosti vinou slabosti české parlamentní reprezentaci.

Nad neschopností EU bojovat s přílivem uprchlíků, řekl: „Evropské elity dnes na různých summitech přemítají, jak dál. Posledním výsledkem je schválení tzv. povinných kvót, podle kterých si evropské státy budou imigranty rozdělovat. Samo o sobě je to nesmysl, neboť není mechanismus, jak tyto migranty v dané zemi udržet. Současně však většinové prosazení kvót ukazuje, kam až se Evropská unie dostala. Do stavu krize, neschopnosti a deficitu demokracie. A naše vláda, místo toho aby se Bruselu vzepřela, jen poslušně sklopila oči, ohnula hřbet a jako poslušné loutky verdikt přijala.“

Projev Tomáše Vandase byl přijat od účastníků potleskem a jednoznačným souhlasem, protože místní obyvatelé moc dobře vědí, jaké je soužití s mnohými muslimy, kteří si z města udělali beztrestné Eldorádo a odpadkový koš. Je příznačné, že teplický Šanovský park, kde se celá akce konala, jindy plný hlučných Arabů obklopených burkami zahalenými manželkami a řvoucími dětmi, byl úplně prázdný od těchto „hostů“. Transparenty s přeškrtnutými mešitami mluvily jasnou řečí a tak mnozí urychleně nasedali do svých limuzín a chvatně opouštěli přilehlé parkoviště.

Jako další vystoupil s projevem také duchcovský radní za DSSS Jindřich Svoboda. I on varoval před současným vývojem v Evropě a v naší zemi, a své slovo zakončil v dnešní době tolik potřebným heslem „Čechy Čechům!“.

Se závěrečným slovem vystoupil místopředseda LEV 21 Petr Benda, který vzpomenul důležitost připomínání si tohoto svátečního dne, zvláště v těchto těžkých časech.

Obě politické strany daly jasně najevo, že každý slušný host je v republice vítán, ale rozhodně nejsou zde vítáni ti, kdož nebudou respektovat naše zákony a hlavně kulturní zvyklosti a normy chování. Přesně tak, jak hovoří jeden z plakátů DSSS: Turistům dlabanec, uprchlíkům kopanec.

Celé sobotní odpoledne se neslo v příjemné, kamarádské, ale přesto bojové náladě, kdy oba dva zúčastněné subjekty se utvrdily v přesvědčení, že je toho mnoho, co je spojuje, a že mají mnohdy stejná řešení na palčivé otázky dneška. Všichni zúčastnění se k večeru rozcházeli s pocitem příjemně stráveného dne a také s vědomím, že na řešení problémů nejsou sami.

Příjemným doplňkem svátečního dne byly připravené soutěže pro děti o ceny, kdy dětský úsměv byl odměnou pro pořadatele i všechny přítomné.

Tiskové centrum DSSS

 Fotogalerie:

 Nove-foto-283Nove-foto-285

Nove-foto-299Nove-foto-302

Nove-foto-304Nove-foto-290

Nove-foto-286Nove-foto-307