REPORT: DSSS se zúčastnila oslav Dne slovenské státnosti

Sněm LSNS 17. března 2017 Ve dnech 14. a 15. března 2017 se delegace Dělnické strany sociální spravedlnosti (DSSS) pod vedením předsedy strany Tomáše Vandase, výkonného místopředsedy Jiřího Štěpánka a místopředsedy Erika Lamprechta zúčastnila v Banské Bystrici oslav Dne slovenské státnosti, který připadá na 14. březen.

DSSS jako jediná zahraniční strana na oslavách Dne slovenské státnosti

Zahájením oslav byla slavnostní mše konaná od druhé hodiny odpolední v banskobystrickém kostele Svaté Alžběty Uherské. Mše byla celebrovaná u příležitosti Dne slovenské státnosti a na památku prvního slovenského prezidenta Jozefa Tisa. Mše se zúčastnili členové a funkcionáři Ludové strany Naše Slovensko (ĽS Naše Slovensko) v čele s předsedou strany a županem banskobystrického kraje Marianem Kotlebou, a také delegace DSSS.

Kněz, celebrující mši, velmi emotivně hovořil o dnešní složité době, kdy je ohrožena sama podstata samotného národního bytí a právě nyní nastala doba, kdy je povinností každého přihlásit se neohroženě k vlastnímu názoru, bez ohledu na výhrůžky a lži vládní moci. „Nacionalismus bez extremismu je light“, prohlásil kněz, který vyzval přítomné k tomu, aby zůstali za všech okolností vlastenci a křesťany.

Během mše se uctila památka prvního slovenského prezidenta Josefa Tisa a připomněl se Den slovenské státnosti, který oslavuje  vznik prvního samostatného slovenského státu. Plni hlubokého dojmutí a prodchnuti odhodláním odcházeli účastníci mše na sluncem zalitou banskobystrickou ulici, aby ještě setrvali v živé diskusi nad proběhlou unikátní a významnou mší. Přítomnost Mariana Kotleby vzbudila pozornost kolemjdoucích, kteří svého župana a poslance mnohdy srdečně pozdravovali a vyjadřovali mu podporu v nelehké politické práci.

Den slovenské státnosti: Jeden národ – jeden hlas – všichni za jeden provaz!

Úderem osmnácté hodiny večerní v aule banskobystrické Obchodní akademie začal galavečer ke Dni slovenské státnosti. V úvodu přes 400 účastníků ze všech koutů slovenské země, včetně delegace DSSS, přivítali bouřlivým potleskem předsedu ĽS Naše Slovensko Mariana Kotlebu, který zahájil večer projevem k významnému dni slovenských dějin s odkazem na současnost. Večer byl naplněn ukázkami vystoupení konzervatoristů, kteří zahráli a zazpívali slovenské lidové písně a byly předneseny básně významných slovenských básníků – národních buditelů.

Hudbu a písně vystřídala akce, na které tři slovenské rodiny, které se ocitly v nelehké životní situaci, obdrželi výtěžek sbírky od poslanců ĽS Naše Slovensko a jejich asistentů. Každá rodina obdržela šek na 1488 euro. Předseda strany Kotleba k této akci pronesl, že tyto zmíněné rodiny jsou slušné slovenské rodiny, které ale stojí mimo zájem státního systému, který protěžuje cikány a nepřizpůsobivé. Dokonce jedna rodina se stala terčem útoku cikánských gangsterů na jednu z dcer, která útok aktivně odvrátila, ale policie na místo útočníků stíhá nakonec ji.

Se svými národními písničkami vystoupil zpěvák Ondrej Ďurica, který rozburácel sál k potlesku. Slova z jeho písně: „Jeden národ, jeden hlas, všichni za jeden provaz!“, rezonovala srdci všech zúčastněných. Mnohé písně si celý zaplněný sál zpíval hromovým chórem spolu s Ondrejem Ďuricou. Galavečer byl zakončen vystoupením pěveckého sboru, který na závěr zazpíval hymnu ĽS Naše Slovensko, Hej, Slováci!

Po galavečeru proběhla recepce, na které se setkali členové a funkcionáři ĽS Naše Slovensko z různých koutů Slovenska. Delegace DSSS seděla u stolu s předsedou Marianem Kotlebou a nejvyššími funkcionáři strany, kteří se živě zajímali o situaci v ČR a také, jak se DSSS připravuje na podzimní parlamentní volby. Velice pochvalně hovořili o krajských volbách a hlavně vyzdvihovali volební úspěch v Ústeckém kraji, který sice nebyl proměněn v mandáty, nicméně ukázal sílu DSSS. Předseda Kotleba svými slovy potvrdil správnost toho, zaměřit se na jeden kraj a z něho postupovat dál po republice.

Delegace DSSS byla jedinou zahraniční delegací, která se zúčastnila Dne slovenské státnosti a účastníci v aule přivítali mohutným potleskem předsedu Tomáše Vandase. Během recepce byl předseda Vandas mnohokráte zastavován účastníky, kteří se nejenom zajímali o DSSS, ale vyjadřovali jasně svůj postoj, že DSSS je nejbližším partnerem pro ĽS Naše Slovensko. Jasně to ukázalo, že přátelství mezi Čechy a Slováky je opravdu bratrské. V členech ĽS Naše Slovensko můžeme vidět naše kamarády ve zbrani v boji za Evropu národů.

Vandas a Kotleba: Pomůžeme si ve volbách!

Předsedové stran Kotleba a Vandas se dohodli na vzájemné pomoci ve slovenských krajských volbách a českých parlamentních. Spolupráce mezi českými a slovenskými nacionalisty bude pokračovat. Předseda Kotleba vyjádřil potěšení, že byl pozván na sjezd DSSS a dorazí s početnou poslaneckou delegací do Prahy. Mnozí slovenští poslanci se také zúčastní i oslav 1. máje v Brně.

Návštěva byla ukončena druhý den slavnostním obědem za účasti Mariana Kotleba, který zhodnotil oslavy slovenské státnosti jako úspěšné a vyjádřil přesvědčení, že následující oslavy Dne státnosti 2018 budou ještě větší a za ještě větší účasti.

Návštěva DSSS v Banské Bystrici se může hodnotit jako nadmíru úspěšná, protože se ukazuje, že starost o osud Evropy nacionalisty v jednotlivých zemích spojuje. Den slovenské státnosti byl naplněn bojovým odhodláním slovenských kamarádů nepolevit v boji proti demo–liberální vládě, která ignoruje vlastní občany a raději si kupuje hlasy v cikánských osadách, která namísto proti zločincům posílá policisty na vlastenecké poslance či aktivisty. V boji proti systému, který spolupracuje s EU na zotročení vlastní země. V Banské Bystrici to byla všeobecná demonstrace síly ĽS Naše Slovensko, která zahájila vítězný pochod na Bratislavu. Den slovenské státnosti byl oslaven skutečnými a upřímnými vlastenci.

Tiskové centrum DSSS