REPORT: Minulost nás nerozděluje – současnost nás spojuje

Img_20170617_121552 18. června 2017 V sobotu 17. června 2017 se delegace Dělnické strany sociální spravedlnosti (DSSS) pod vedením předsedy strany Tomáše Vandase a za účasti výkonného místopředsedy Jiří Štěpánka, tajemníka Erika Lamprechta a předsedy Dělnické mládeže (DM) Hynka Rinta zúčastnila v Drážďanech vzpomínkového aktu pořádaného Národně demokratickou stranou Německa (NPD) a Jugend für Deutschland (JN) u příležitosti výročí, kdy němečtí pracující roku 1953 povstali proti sovětské okupaci a kvůli špatným sociální a hospodářských podmínkám.

Podle historických pramenů se do červnových demonstrací zapojilo na milion lidí ve více než 700 východoněmeckých městech. Nepokoje potlačil až zásah sovětských tanků. Povstání si vyžádalo 55 mrtvých, mezi nimi na dvě desítky popravených. I v saských Drážďanech probíhaly nepokoje a ty si právě připomněla zemská organizace NPD.

Projevovou část zahájil saský zemský předseda NPD Jens Baur, který připomněl, že i v dnešní době je nutné bojovat za svobodu a národní identitu. Poté se více než stočlenný průvod vydal na pochod napříč městem, kde byl mnohde pozdravován občany v oknech domů. V pochodu byly vidět i vlajky DSSS a DM. Shromáždění a pochodu se také zúčastnili i členové MO DSSS Ústí nad Labem.

V druhé části shromáždění vystoupil předseda strany Vandas, který ve svém projevu mj. uvedl: „Prvním krokem ke změně současného stavu však musí být naše jednota. Ruku v ruce postupovat společně proti nepříteli, oprostit se od vzájemných sporů a nevraživosti, které mají své kořeny v dávné minulosti. Hledejme nyní to, co nás spojuje, a nikoliv to, co nás rozděluje. Je logické, že lidé různých národů budou mít odlišné názory. Avšak jsem přesvědčen, že ten hlavní názor – odpor vůči evropské federalizaci, proti imigrantům a úpadku Evropy jako celku – je natolik silný a pevný, že nás nic jiného nemůže rozdělit.“

Němečtí nacionální kamarádi s uspokojením kvitovali, že výročí spojené s novodobými německými dějinami přijeli uctít i nacionalisté z druhé strany hranice. Účast DSSS na akcích NPD a JN je důkazem, že minulost nás nerozděluje, ale že současnost nás spojuje.

Tiskové centrum DSSS