REPORT: Mladí nacionalisté se sešli v Riese

32257667_2101750280095941_8477261420684115968_n 15. května 2018 Ve dnech 11. a 12. května se v německém městě Riesa konal 3. Europakongres, který pořádala německá NPD za účasti vlasteneckých a mládežnických organizací z celé Evropy. Dělnickou stranu sociální spravedlnosti (DSSS) na kongresu reprezentoval výkonný místopředseda Jiří Štěpánek, místopředsedkyně Alena Poláčková a člen Republikového sněmu Petr Günther. Složení účastníků kongresu bylo velice pestré. Své informativní stolky zde měly organizace ze západní a východní Evropy. Byly zde organizace německé, srbské, bulharské, řecké, italské, španělské a ruské.

Ústředním motivem celého dvoudenního kongresu byla situace současné Evropy, soužití jednotlivých evropských národů a v neposlední řadě i nelegální imigrace. Na 250 účastníků si vyslechlo projevy zástupců jednotlivých organizací a hostů. Za německou stranu pohovořil Sascha Rossmüller, který přednášel na téma – Pryč od Bruselu, kde zdůraznil, že jediným východiskem ze současné politické a imigrantské krize je zánik EU, protože EU není Evropa, což byla druhá část jeho přednášky. Ústředním hostem celého kongresu byl chorvatský profesor Tomislav Sunič, který vystupoval na loňském kongresu Aliance za mír a svobodu, který se konal v Brně. Profesor Sunič se věnoval ve své přednášce tématu, který každý z  nás známe, a to je působení oficiálních médií, které můžeme nazvat jako „lžizprávy“. Zástupci jednotlivých zúčastněných organizací hovořili o situaci v svých zemích, která se možná liší stát od státu, nicméně jedno mají tyto organizace společné: boj za národní charakter svého státu, uchování národní celistvosti a územní integrity.

Zástupce DSSS Jiří Štěpánek ve svém projevu zdůraznil: „Nejdůležitějším krokem k záchraně Evropy je zánik EU a politické deportování všech probruselských aktivistů do historického zapomnění. Evropa musí začít spolupracovat tak, jako na začátku. Vytvořit společenství svrchovaných, nezávislých, a hlavně národních států, které spolu budou spolupracovat na bázi ekonomické, celní, vědecké, ale nikdy nebude smět být porušena jejich svoboda rozhodování v oblasti politické a sociální. Ano, budou hranice, hlídané, ale kupříkladu na česko–německé hranici bude stát Čech a Němec s nataženou rukou ke spolupráci s vědomím tisíciletého vzájemného soužití v tomto prostoru. Odpovědnost za náš kontinent nás bude zavazovat ke spolupráci. Já chci vidět Evropu, kde je Francie, Německo, Česko, Rumunsko či Slovensko atd., ale nechci vidět Evropu rozdělenou na jednotlivé chalifáty... Evropa národů bude důstojným protějškem USA a rozmáhající se Číně.“

Eurokongres nebyl jen o oficiálních projevech a proslovech, ale také to bylo inspirující místo vzájemných neformálních diskusí mezi jednotlivými zástupci vlasteneckých subjektů. Všichni zúčastnění se shodli na tom, že je mnoho co nás spojuje, a minimum co nás rozděluje. Oprostit se od minulosti a zaměřit se na současnost s výhledem do budoucnosti, která rozhodne o osudu Evropy. Zástupci DSSS především diskutovali a vyměňovali si zkušenosti se zástupci NPD, se kterými je pojí pevné a inspirativní přátelství, které bylo přetaveno v dlouholetou spolupráci.

3. Eurokongres ukázal, že DSSS patří mezi plnohodnotné a vážené členy rodiny evropských nacionálních stran a organizací, a že její působení v českém politickém systému nachází odezvu v zahraničí. Cílem účasti DSSS bylo deklarovat ochotu českých nacionalistů k vzájemné spolupráci, jít společně na cestě, která je sice nelehká, plná obětí a odříkání, ale která bude nakonec cesta vítězná.

Tiskové centrum DSSS