REPORT: Na sněmu ĽSNS tleskali Vandasovi vestoje

Tomáš Vandas při projevu20 června 2016 Ve dnech 17. - 19. června 2016 se zástupci Dělnické strany sociální spravedlnosti (DSSS) - předseda strany Tomáš Vandas a výkonný místopředseda Jiří Štěpánek - zúčastnili na Slovensku sněmu Ľudové strany Naše Slovensko (ĽSNS).

Samotný sněm byl zahájen v sobotu 18. června v přednáškové aule banskobystrické obchodní akademie. Kromě hostů z DSSS byli přítomní i další hosté ze zahraničí: Roberto Fiore, předseda strany Forza Nuova z Itálie a prezident Aliance pro mír a svobodu (APF), Fotis Graikos, člen předsednictva strany Zlatý úsvit z Řecka, a Jens Pühse, zástupce pro zahraniční vztahy z německé NPD.     

Ve slavnostně vyzdobeném sále na 350 delegátů čekalo na zahájení směnu, který přesně v 11 hodin začal slavnostním nástupem vlajkonošů se stranickými zástavami, a za ním šel zástup představitelů strany, poslanců a jejich předsedy Mariana Kotleby. Po vyslechnutí stranické hymny, staroslavné písně Hej Slováci, začal sněm projevy hostů ze zahraničí. Všichni zahraniční řečníci se shodli v tom, že dnes se Evropa nachází na rozcestí svého národního bytí a nebytí, a že je nutné spolupracovat se všemi poctivými nacionalisty napříč Evropou. Řečníci považovali volební úspěch ĽSNS za obrovský impuls a inspiraci pro všechny nacionalistické strany v Evropě.

Bouřlivé pozitivní reakce sklidil při svém projevu předseda DSSS Tomáš Vandas, jehož řeč byla několikrát přerušena potleskem vestoje. Jeho projev deklaroval nerozborné přátelství mezi českými a slovenskými nacionalisty, které spojuje nejenom společná minulost, ale i dnešní současnost, kdy všichni bojují proti domácím režimům, které zavlékají obě země do demoliberálního multi-kulti bruselského područí a amerického imperiálního otroctví.

V pracovní části sněmu delegáti sněmu zvolili vedení ĽSNS, kdy předsedou stranu byl s drtivou, nepřehlédnutelnou a určující většinou zvolen Ing. Mgr. Marián Kotleba. Předsednictvo strany bylo zvoleno v tomto složení: tajemník strany Mgr. Rastislav Schlosár a místopředsedové strany ing. Martin Beluský, PhD., ing. Milan Uhrík, PhD. a Ján Mora.

Po skončení sněmu byla pro předsednictvo strany a zahraniční hosty uspořádána slavnostní večeře, kde se završilo úspěšné sněmovní rokování. Došlo také k jednání delegace DSSS s předsedou strany  Marianem Kotlebou, který se živě zajímal o politickou situaci v ČR a vyjádřil své přesvědčení o úspěchu DSSS v krajských volbách. Došlo k dohodě o pomoci ĽSNS v krajských volbách a účasti Mariána Kotleby na jednom z velkých ústeckých předvolebních shromáždění. Předseda strany Vandas a výkonný místopředseda Štěpánek také jednali s přítomnými představiteli APF o další spolupráci DSSS s ostatními evropskými nacionalisty, kdy je Evropa ohrožována imigrantskou invazí.  

Při neformálních rozhovorech s představiteli ĽSNS se delegáti DSSS dozvěděli o nelehké situaci poslanců ĽSNS ve slovenském parlamentě, kdy ostatní poslanci, ať už z vládního či „opozičního“ tábora, dávají skutečným slovenským vlastencům najevo, že jsou jim na obtíž, protože „kotlebovci“ v parlamentu důsledně, nekompromisně a bojovně hájí slovenské národní zájmy a zájmy pracovitého a bohabojného slovenského lidu. Poslanci ĽSNS svou každodenní parlamentní prací dokazují, že slovenští voliči udělali dobře, že zvolili do parlamentu skutečnou a jedinou národní opozici na Slovensku – ĽSNS.

Návštěva sněmu ĽSNS ukázala probíhající nacionální spolupráci DSSS s ostatními nacionalistickými subjekty v Evropě. A také inspirovala k tomu, že je nutné na českém nacionalistickém poli pracovat v nadcházející předvolební kampani usilovně, protože jedině tak se dosáhne podobných úspěchů jako ĽSNS. Účast na sněmu ĽSNS ukázala pevnou a nezničitelnou spolupráci mezi DSSS a ĽSNS.

Tiskové centrum DSSS