REPORT: Národní 1. máj v Plzni

Img_20180501_135528 2. května 2018 V úterý 1. května se v Plzni uskutečnil Národní 1. Máj. Na 200 účastníků se shromáždilo na hlavním plzeňském náměstí, aby si vyslechlo projevy nejenom předsedy Dělnické strany sociální spravedlnosti (DSSS) Tomáše Vandase, ale i dalších představitelů vlasteneckých sdružení a zahraničních hostů.

Letos to byl opravdu Národní 1. máj, když své síly spojily mnohé nacionální subjekty a vystoupily společně na řečnické tribuně dvoupatrového autobusu. Londýnský autobus symbolizoval brexit, kdy odchodem Velké Británie z EU doufejme začíná postupný a trvalý rozpad této protinárodní organizace.

Akce byla pořádána ve spolupráci DSSS, Bloku proti islamizaci Plzeňsko, Národní domorany, Národní demokracie Plzeň, společnosti BOS (Bezpečnost Odpovědnost Solidarita) a Spolku Lidé lidem. Plzeňskou manifestaci přijeli podpořit i zástupci strany Mariana Kotleby Ľudové strany Naše Slovensko (LS Naše Slovensko), jmenovitě poslanec Národní rady SR Ján Kecskés. Slovenská delegace přijela do Plzně o den dříve, a za doprovodu výkonného místopředsedy DSSS Jiří Štěpánka si prohlédla město, historické památky a vyslechla si mnohé zajímavosti ze života města.

Poslanec Kecskés se zajímal o situaci ve městě, kdy mu bylo řečeno, že největším problémem obyvatel Plzně je kriminalita cizinců, konkrétně zahraničních agenturních zaměstnanců, kteří zde páchají neúnosnou trestnou činnost. Týká se to především Rumunů, Bulharů a Ukrajinců. Výkonný místopředseda Štěpánek ujistil poslance Jána Kecskése, že DSSS k tomuto problému nemlčí a požaduje zastavení činnosti všech pracovních agentur, které pouze dováží zahraniční zaměstnance a nezprostředkovávají práci domácím občanům.

Všichni řečníci se věnovali aktuálním problémům jak u nás ve vlasti, tak i v Evropě, kdy uprchlická krize uměle vyvolaná Bruselem ohrožuje samu existenci národních států. Je povinností všech nacionalistů střední a východní Evropy nedopustit situaci, která panuje v západní Evropě, kdy nelegální imigranti za pomoci zfanatizovaných imánů ochromují bezpečnost původních obyvatel, a otevřeně vyjadřují svou vůli vládnout v těchto státech. Hovořilo se tam i o smlouvě Dublin IV., která kdyby se přijala, tak to bude znamenat invazi nelegálních imigrantů, potencionálních teroristů, do našich měst. Samozřejmě se také hovořilo o oklešťování svobod jednotlivce, kdy demoliberální vlády postupně utahují šrouby cenzury.

Předseda DSSS Tomáš Vandas hovořil podrobně o vnitropolitické situaci v republice a také se neopomněl zmínit o nepřizpůsobivých, kdy jejich práva jsou díky politickým neziskovkám nadřazována právům zákona dbalých občanů. „Je potěšitelné, že na dnešní manifestaci se sešly různé organizace a hnutí, a přesto jsme našli společnou řeč a manifestujeme své odhodlání stát při svém národě a vlasti“, zakončil předseda Vandas svůj projev.

Poslanec slovenského parlamentu za LSNS Ján Kecskés hovořil o nutnosti spolupráce nacionalistů z jiných států, protože jedině tak zabráníme postupné islamizaci a zkáze křesťanské Evropy. „Každý z nás musí udělat maximum pro národní věc, protože dnes to neděláme pro sebe, ale pro své děti a vnuky,“ uvedl poslanec Kecskés.

Plzeňská prvomájová manifestace ukázala, že spolupráce mezi vlasteneckými subjekty je možná, protože je více věcí, které nás spojují, než rozdělují. Ostatně, dlouhotrvající potlesky všech účastníků shromáždění po každém projevu, jsou toho jasným důkazem.

Tiskové centrum DSSS