REPORT: Sjezd DSSS zvolil za předsedu Vandase. Změna názvu neprošla

26994770_2037539216517048_1875081723_n  22. ledna 2018 V sobotu 20.1.2017 se v Praze uskutečnil 8. sjezd Dělnické strany sociální spravedlnosti (DSSS), kterého se zúčastnilo 78 delegátů, zastupujících místní a krajské organizace strany. Sjezd se konal v době, kdy si dělnická strana připomíná už 15 let od svého vzniku.

S úvodním projevem vystoupil předseda DSSS Tomáš Vandas, který shrnul uplynulé období a zdůvodnil, proč se delegáti schází na mimořádném sjezdu, protože impulsem k jeho svolání byla prohra v loňských parlamentních volbách.

Po projevu Tomáše Vandase delegáti sjezdu schválili navrženou změnu stranických stanov, vyslechli Zprávu o hospodaření, která byla současně zprávou Revizní komise DSSS. Zpráva byla jednomyslným hlasováním přijata. Jednomyslným schválením prošla i zpráva Republikové smírčí a rozhodčí komise.

Delegátům sjezdu byl také předložen návrh na úpravu názvu na DSSS - Lidová strana. Proti bylo 69 hlasujících, 7 bylo pro a 2 se zdrželi.

Na funkci předsedy byli navrženi dva kandidáti. Stávající předseda Tomáš Vandas a místopředseda Jiří Froněk. Pro volbu Tomáše Vandase hlasovalo 68 delegátů, 3 byli proti a 7 se zdrželo hlasování. Jiří Froněk obdržel od delegátů 6 hlasů, 54 delegátů bylo proti a 18 se jich zdrželo. Na základě hlasování byl tedy staronovým předsedou DSSS zvolen Tomáš Vandas.

Výkonným místopředsedou DSSS byl zvolen nominovaný Jiří Štěpánek, který od hlasujících obdržel 75 hlasů, a 3 hlasující se zdrželi.

Na funkce místopředsedů byli nominováni: Alena Poláčková a Jiří Froněk

Novou tváří ve Výkonném výboru se stala Alena Poláčková, pro kterou hlasovalo 68 delegátů, 2 byli proti a 8 se jich zdrželo.

Jiří Froněk obhájil pozici místopředsedy strany, protože pro něj bylo 73 delegátů, 3 hlasovali proti a 2 se zdrželi.

Tajemníkem byl opět zvolen Erik Lamprecht, pro kterého hlasovalo 64 přítomných, proti byli 3 a 11 se zdrželo. 

Dalším bodem jednání byla volba Republikového sněmu, a jelikož byli do svých funkcí členů Výkonného výboru zvoleni Tomáš Vandas, Jiří Štěpánek, Erik Lamprecht, Alena Poláčková a Jiří Froněk, hlasovalo se o zbývajících kandidátech: Marek Nechala, Roman Pospíšil, Petr Günther, Viktor Táborský a Jiří Poledno. Všichni tito nominovaní byli do Republikového sněmu zvoleni velkou většinou.

Účastníci sjezdu také zvolili Republikovou revizní komisi v čele s Miroslav Konečným, jako předsedou, a členy Janem Hřivnou a paní Ivetou Šarlejovou. Předsedou Republikové smírčí a rozhodčí komise byl zvolen Bedřich Jan Skočdopol, a za členy byli zvoleni Libor Sojka.

V rámci usnesení 8. sjezdu strany byl delegáty odhlasován bod, ve kterém se praví: "DSSS se rozhodla před 2. kolem prezidentské volby vyzvat svoje členy a sympatizanty k volbě současné hlavy státu Miloše Zemana.".

Delegáti sjezdu rovněž v diskuszi kladli důraz na podzimní komunální volby, ve kterých chce strana nejen obhájit stávající pozice zastupitelů, ale ještě je rozšířit na sjezdu byla rovněž prezentována i nová kniha „15 let boje“, kterou si můžete objednat zde.

Tiskové centrum DSSS