REPORT: Sněm LSNS – Odhodlání změnit Slovensko! DSSS nechyběla

Snem-44 28. března 2018 V sobotu 24. března se delegace Dělnické strany sociální spravedlnosti (DSSS) zúčastnila slavnostního sněmu Ľudové strany – Naše Slovensko (LSNS). Do divadelního sálu Kulturního domu Andreje Hlinky v Ružomberoku přišlo na 450 delegátů ze všech stranických organizací LSNS z celého Slovenska. Jediným přítomným zahraničním hostem byla delegace DSSS ve složení předseda strany Tomáš Vandas a výkonný místopředseda Jiří Štěpánek. Úderem jedenácté hodiny dopolední za zvuků hymnického chorálu do sálu vešlo na dvacet vlajkonošů, nesoucích stranické zástavy, a za nimi kráčelo předsednictvo LSNS v čele s předsedou Kotlebou.

Po oficiálním zahájení vystoupil s projevem předseda DSSS Tomáš Vandas ve svém projevu mj. řekl: „Před necelými dvěma lety jsem na vašem sněmu v Bánské Bystrici řekl, že věřím, že za nějakou dobu budu mít možnost pogratulovat Marianovi Kotlebovi k postu premiéra. Mnozí to mohli považovat za nadnesené, ale já jsem přesvědčen, že jste na dobré cestě. Jste nadějí pro Slovensko, jste nadějí pro vaše slušné občany, a jste nebezpečím pro kolaboranty, oligarchy a všechny, kteří si z politiky udělali výnosný byznys. Slovensko nepatři Kiskovi, nepatří ani Ficovi či jiným představitelům zkorumpované garnitury, budoucnost Slovenska patří Kotlebovi a Ludové straně Naše Slovensko!“ Projev předsedy Vandase byl několikrát přerušen potleskem delegátů ve stoje.

S projevy dále vystoupili tajemník strany Rastislav Schlosár a místopředsedové strany Martin Beluský a Milan Uhrík. Tito funkcionáři jsou současně i poslanci slovenského parlamentu, takže v jejich projevech zazněla bilance politické práce a také samozřejmě reagovali na současnou politickou situaci na Slovensku. Poslanci LSNS podali 37 parlamentních návrhů zákonů, které však byly vládními i „opozičními“ poslanci smeteny ze stolu. To však ve dvou případech nevadilo tzv. opozici tyto návrhy vzít za své a předložit je v parlamentu. Netřeba dodávat, že tyto návrhy nebyly shledány jako „extremistické“. Poslanci LSNS se věnují ochraně slovenských lesů, chtějí svými návrhy zákonů uchránit toto celoslovenské bohatství pro budoucí generace. Navrhli zákonnou úpravu o vyrovnaném rozpočtu, aby vlády nezadlužovaly budoucí generace. Navrhli snížení trestní odpovědnosti na dvanáct let, protože zločinné gangy asociálů a nepřizpůsobivých využívají mladistvé k páchání trestné činnosti. Je toho mnoho, jak se činí nacionalističtí poslanci LSNS.

Předseda LSNS Kotleba se věnoval bilanci uplynulých let, kdy strana vstoupila do slovenské politiky. Apeloval především na každého funkcionáře, poslance či řadového člena, že bez osobního nasazení každého z nich nebude strana pokračovat v nacionální cestě v získávání stále většího počtu občanů, kteří chtějí změnit Slovensko. Opakoval, že hlavním cílem politické činnosti LSNS je získat takovou voličskou podporu, aby mohla sestavit vládu a uskutečňovat proslovenský program. K tomuto cíli vede jen jedna jediná cesta. Drobná, každodenní, usilovná a důsledná stranická práce, kdy každé roznesené stranické noviny do schránky mají význam. Předseda Kotleba také zdůraznil, že si velice váží podpory a spolupráce s českou DSSS, se kterou ho pojí skutečné politické přátelství a bojové kamarádství.

Delegátům sněmu se dostalo velkého překvapení, když bylo představeno nové stranické logo, kde nejpodstatnější změnou byla výměna stejnoramenného kříže za dvouramenný cyrilo-metodějský kříž (státní znak Slovenska). Důvodem bylo neustálé, a hlavně neopodstatněné, pomlouvání o tom, že LSNS je stranou fašistickou, nacistickou anebo jinou, přesně podle potřeb jednotlivých zadání. Logo bylo účastníky sněmu přijato dlouhotrvajícím potleskem ve stoje, který jasně deklaroval, že nový znak přijali za svůj. Za znak, pod kterým budou dále politicky pracovat pro svůj slovenský stát a národ.

Po skončení řečnické části sněmu byl na pořadu kulturní program, ve kterém vystoupil dětský soubor písní a tanců, slovenský vlastenecký zpěvák Reborn, recitátorka slovenských národních básní a kulturní část zakončil zpěvák Ondrej Ďurica, který rozezpíval celý zaplněný sál.

Po skončení sněmu navštívila delegace DSSS okresní sekretariát LSNS v Ružomberoku a poté vstoupila do rodného domu Andreje Hlinky, kde si vyslechla jeho životní příběh, a hlavně se seznámila s historií masakru, který se udál v jeho rodišti vsi Černové (dnes součást Ružomberoku) roku 1907. Delegace DSSS se poklonila v úctě na místním hřbitově u památníku všem obětem černovského masakru.

Sněm LSNS v rodišti velkého Slováka Andreje Hlinky, Ružomberoku, plně ukázal sílu, jednotu a odhodlání této strany, která už dnes mění Slovensko. Celé jednání bylo prostoupeno vírou v budoucnost, která bude patřit LSNS a nezničitelnost této strany, kdy policejně represivní složky úkolované zkorumpovanou vládou nemají již silu zabránit LSNS v další práci. Celé jednání a další neformální schůzky ukázaly přátelství a spolupráci mezi LSNS a DSSS. Přesně v duchu hesla – Dva národy, jedna idea!

Tiskové centrum DSSS