REPORT: V horké Praze se demonstrovalo proti imigraci a vládě

Dovolena-a-staromak-2015-074 10. srpna 2015 V tropické sobotě 8. srpna se na pražském Staroměstském náměstí sešlo na 250 lidí, kteří na Protestu proti imigrační politice vlády jasně deklarovali svojí vůli žít v zemi, kde o svém osudu budou rozhodovat sami. Shromáždění bylo organizováno iniciativou Nechceme utečence v ČR, jako akce nacionálních stran a subjektů. Hlavním tahounem akce byla Dělnická strana sociální spravedlnosti (DSSS), dále se demonstrace zúčastnil zástupce Národní socialistů – LEV 21, slovenské organizace Vzdor a očekával se také avizovaný příjezd předsedy Banskobystrického samosprávného kraje a lídra Ludové strany Naše Slovensko Mariana Kotleby.

Po zahajovací státní hymně se slova ujal předseda DSSS Tomáš Vandas, který v úvodu projevu zmínil nutnost postavit se snahám vlády otevřít brány nekontrolovatelné imigraci. Neopomněl zdůraznit, že to byla právě DSSS, která již před lety varovala před imigrací. „Byli to především současní parlamentní politici ČSSD, ODS a lidovců, kteří nás zavlekli do EU a prosadili podepsání Lisabonské smlouvy, která zavazuje náš stát k přijímání uprchlíků v nekonečných počtech, řekl Tomáš Vandas.“

Projev předsedy strany byl několikrát přerušen potleskem, když hovořil o pevném odhodlání postavit se vládě v jejích proimigračním snahách. „Základ je to, aby žádný uprchlík nevstoupil na evropskou pevninu. Lodě s imigranty musí být zastaveny na moři a posílány zpět do domovských zemí. Zavřít hranice, to je jediná možnost ochrany před ekonomickými uprchlíky. Uprchlíky deportovat do jejich domovských zemí,“ prohlásil Vandas. 

S emotivním a radikálním projevem vystoupil představitel slovenské organizace Vzdor Marián Magát, který se vyznal ze své lásky k vlasti a domovu, který musí být zachován pro budoucí generace. Hovořil o vlastní zkušenosti z Norska, které je zaplaveno přistěhovalci a jak na to nahlíží Norové. V průběhu jeho projevu přišli příslušníci policie, aby Mariána Magáta zatkli a odvedli ho přímo od řečnického pódia. Údajně za porušení zákona. Pouze vyjádřil svůj názor, ale i to se v „naší“ republice trestá.

11013263_832020180227995_8881917032304663386_n

Zatýkající policisty obklopil dav demonstrantů, kteří vyjadřovali nesouhlas s Magátovým zatčením. Vystrašení a znervóznělí civilní policisté použili pepřové spreje do obličejů demonstrantů. Člen vedení Krajské organizace DSSS Moravskoslezského kraje Petr Borna byl sražen civilním policistou na zem a pro „jistotu“ dostal ještě plnou dávku spreje do obličeje a musela ho odvézt sanitka do nemocnice, odkud byl po pár hodinách propuštěn.

Bouřlivým potleskem účastníků akce byl přivítán Marian Kotleba, který ve svém proslovu zdůraznil nutnost společného boje českého a slovenského národa proti politikům a systému, který ohrožuje budoucnost. Zdůraznil, že jedinou cestou, jak vývoj zvrátit a nastolit právo a pořádek, je jít k volbám a volit ty strany, které nepřipustí islamizaci Evropy, odmítají uprchlíky a nechtějí být v EU. Kotlebovo vystoupení ukázalo pevný svazek českých a slovenských vlastenců a jejich vůli bojovat proti parlamentním politikům, kteří zavlékají jejich země do bruselského područí.

Na závěr celého shromáždění se na řečnické tribuně potkaly současné vůdčí osobnosti českého a slovenského nacionalismu: Tomáš Vandas a Marian Kotleba, kteří mužným stiskem ruky deklarovali přátelství českých a slovenských vlastenců a jejich odhodlání v boji za budoucnost Evropy neohrožovanou ekonomickými přivandrovalci.

Ve večerních hodinách si ještě Marian Kotleba se svým doprovodem prohlédl centrum Prahy a některé historické památky.

Tiskové centrum DSSS


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Video