Sjezd DSSS dal jasně důvěru staronovému vedení

Sjezd222 2. května 2017 V sobotu 29. dubna se v samém centru Prahy konal VII. sjezd Dělnické strany sociální spravedlnosti (DSSS), na němž byla hlavním bodem programu volba zástupců ve vedoucích orgánech DSSS.

V kongresovém sále bylo přítomno na 120 lidí, z nichž hlasujících delegátů bylo přítomno 88. Další účastníky tvořili hosté z řad spřízněných stran a spolků, tedy od Národních socialistů a Národního sjednocení. Dalšími hosty byly delegace z našich partnerských národních stran v zahraničí. Za německou NPD přijel Dominik Stürmer z Baden-Württembergu a za Ludovou stranu naše Slovensko (LSNS) byli přítomni hned 3 poslanci slovenské Národní rady, za něž před delegáty vystoupil místopředseda strany Martin Beluský. Dle původních plánů měl přijet i předseda LSNS Marian Kotleba, který se však na poslední chvíli musel vzhledem ke svým hejtmanským povinnostem omluvit.

Po přestávce po první části sjezdu, ve které vystoupili hosté a kandidáti na pozice ve vedení strany, přistoupili delegáti konečně k nutným formalitám a volbě do jednotlivých funkcí. Po schválení zprávy o hospodaření přišla na řadu volba jednotlivých orgánů. Navržení kandidátů do komisí a republikového sněmu bylo bez problémů odsouhlaseno. Složení smírčí komise naleznete zde, složení revizní komise zde a členy Republikového sněmu DSSS můžete shlédnout zde.

Z řad Republikového sněmu vzešel výkonný výbor. Místopředsedy se stali Jiří Froněk a Svatopluk Černý. Do nově stvořené funkce tajemníka strany byl zvolen Erik Lamprecht. Výkonným místopředsedou se stal znovu Jiří Štěpánek a předsedou strany byl drtivě zvolen Tomáš Vandas. Pro bylo 87 delegátů z 88, jeden se zdržel.

Sjezd DSSS také schválil resumé o pěti bodech:

  1. Sjezd právoplatně zvolil předsedu, výkonného místopředsedu, tajemníka, místopředsedy, Republikový sněm, Republikovou smírčí a rozhodčí komisi a Republikovou revizní komisi DSSS.
  2. Sjezd DSSS schvaluje zprávu o hospodaření strany, zprávu RRK a RSRK.
  3. DSSS vyzývá vládu České republiky, aby přijala zákon o referendu a v této souvislosti vyhlásila všeobecné hlasování o tom, zda má být Česká republika i nadále členem Evropské unie. DSSS zastává názor, že ČR  by měla z unie, která zbavuje jednotlivé členské státy rozhodovací suverenity, vystoupit.
  4. DSSS vyzývá vládu České republiky, aby v zájmu bezpečnosti občanů naší země zpřísnila imigrační politiku a odmítla přijímání uprchlíků z rizikových oblastí světa, a také zahájila aktivní a důslednou politiku proti ilegálním imigrantům, kteří musí být z naší země deportováni.
  5. DSSS vyjadřuje podporu kandidátce francouzské Národní fronty na funkci prezidenta Marine Le Pen.

 

Na samý závěr se konala tisková konference, kde bylo přítomno staronové vedení, které povede nejstabilnější národní stranu v České republice v dalším období. Všeobecná spokojenost panující během i po sjezdu je snad předzvěstí nového větru, který česká politika tolik potřebuje. Česká politika musí otočit kormidlo a neexistuje jiná strana, která je natolik pevnou a nezpochybnitelnou režimní alternativou, než DSSS.

Rodina – práce – vlast

Tiskové centrum DSSS