Sjezd L'SNS - Manifestace jednoty a odhodlání

Snem-lsns-2024 16. ledna 2024 V sobotu 13. ledna 2024 se konal celostátní sněm Kotlebovci – Lidové strany Naše Slovensko (L'SNS), kde byla přítomna i delegace Dělnické strany sociální spravedlnosti (DSSS) v čele s předsedou strany Tomášem Vandasem a místopředsedou Jiřím Štěpánkem.  

Přes 150 delegátů ze všech koutů Slovenska si vyslechlo projev předsedy L'SNS Mariana Kotleby, který zhodnotil proběhlé parlamentní volby, které nedopadly podle představ: „Osm let jsme pracovali pro národ. Slováci nepomohli Jánošíkovi, když ho vedli na šibenici, ale zvolili si pána, od kterého dostanou karabáčem přes záda". Přesto se strana nevzdá své politické práce, protože „musíme se na konci našich dnů podívat, že jsme udělali vše, aby se ze Slovenska nestala západní Evropa, kde bují zločinnost, LBGT+ propaganda, nekontrolovatelná migrace a ničí se tradiční rodina", pokračoval.

M. Kotleba se také věnoval nové vládě Roberta Fica, která u mnohých Slováků vzbuzuje neoprávněně velké naděje, přestože „vláda tzv. národní naděje pokračuje v agendě EU a to pod rouškou falešné národní rétoriky, a také Ficova vláda schválila přechod na digitální euro".

„Současnost mě připomíná dobu, kdy jsme začínali s politikou a také vládl Fico. Vracíme se spirálou času do minulosti, kdy jsme jedli písek a potili krev. Jako když jsme začínali spolu s DSSS“, prohlásil za potlesku delegátů.

„L'SNS byla a je jedinou protisystémovou stranou, když proti ní nemohli jít protizákonně, tak si zaplatili zrádce a odpadlíky", řekl předseda strany Kotleba a závěrem slíbil delegátům, ale i celému Slovensku, že „budeme armádou, která půjde pod zeleným stranickým praporem. Jsme armádou malou, která když už nezachrání slovenský národ, tak mu alespoň otevře oči". „Kdo neslouží národu, slouží globalistům", pronesl na konec svého úvodního projevu.

Jako další vystoupil s projevem předseda DSSS Tomáš Vandas a řekl, že „situace v ČR je stejná jako na Slovensku, protože když DSSS pomáhala lidem, tak mnohdy nakonec zvolili někoho jiného", a pokračoval, že jsou dva druhy nepřátel: „první jsou liberální zastánci EU, propagátoři LBGT+ ideologie, nekontrolovatelné migrace a nepřátelé tradiční rodiny a křesťanských základů Evropy. Těmi druhými jsou skrytí populisté, předstírající národovectví, ale když dojde na lámání chleba, tak cuknou a jsou v jedné řadě se zastánci EU".

„Boj je to dlouhý a nekonečný, trvající přes dvacet let. Nyní se v této těžké chvíli ukazují charaktery. Pokud bude Marian Kotleba v čele strany, tak bude mít vládnoucí garnitura neklidné spaní a bude moc dobře vědět, že v něm má nesmiřitelného nepřítele a velkého soupeře. Pokud bude existovat L'SNS, bude existovat srdce slovenského národa. Ať žije svobodné, suverénní, křesťanské a národní Slovensko", uvedl předseda DSSS Vandas na konec svého projevu.

Poté sjezd pokračoval dalšími plánovanými body, z nichž nejvýznamnějším bylo jednomyslné rozhodnutí sjezdu, aby předseda L'SNS Marian Kotleba kandidoval v letošních slovenských prezidentských volbách, jako jediný skutečný národní kandidát. K tomu předseda Kotleba poznamenal, že „my nerozdělujeme národní hlasy, protože národní hlasy rozdělují zrádci, odpadlíci a služebníci globalistů". Sjezd dále rozhodl, aby v čele kandidátky L'SNS do letošních evropských voleb stál Marian Kotleba, kterého sjezd opět jednomyslně potvrdil ve funkci předsedy strany a delegáti si zvolili i  vedení strany.

Sjezd L'SNS plně prokázal jednotu a odhodlání funkcionářů všech úrovní vedení a celého členstva pokračovat v národním bojí a postavit se výzvám, které před ně staví dnešek. Sněm byl manifestací věrnosti slovenské národní věci a obyvatelům Slovenska. Strana Mariana Kotleby je zárukou národního rozvoje, ochrany staletých národních tradic a křesťanských základů Slovenska.

Tiskové centrum DSSS