Sněm LSNS: Manifestace jednoty, odhodlání a bojovnosti

Lsns-snem 9. května 2022 Zúčastnil jsem se s předsedou strany oficiální návštěvy Slovenska, kde jsme byli jedinými zahraničními hosty Sněmu Lidové strany Naše Slovensko (LSNS). Od poslední návštěvy Slovenska uplynulo bezmála dva a půl roku, a to více jsme se těšili na setkání s přáteli, protože už dlouhá léta se na Slovensko jezdí za přáteli a spolubojovníky.

Slavnostně vyzdobený velký sál a na 200 vybraných funkcionářů strany z celé slovenské země dávalo hned najevo, jaká bude nálada a jaké bude jednání. A průběh sněmu to jen potvrdil. Celá LSNS pokračuje v práci parlamentní, kde její poslanci mají největší počet vystoupení, návrhů zákonů a interpelací. Neustává ani jejich boj v ulicích, ať to byla shromáždění proti covid apartheidu anebo v nedávné současnosti proti záměru slovenské vlády vybudovat v zemi americkou vojenskou základnu.

Se svým projevem vystoupil i předseda Dělnické strany sociální spravedlnosti (DSSS) Tomáš Vandas, který ve svém burcujícím proslovu prohlásil, že je spoustu věcí, které nás spojují, a není nic, co by rozdělovalo české a slovenské národovce. Náš boj je společný, neboť jsme vystupovali proti covidové občanské segregaci a také vedeme boj za Evropu národů. V obou zemích máme stejné nepřátele, jen v každé zemi se jmenují jinak. Zmínil se také o pomoci členstva DSSS ve slovenské předvolební kampani a deklaroval, že kdykoliv LSNS požádá, tak DSSS pomůže ze všech sil. Vyjádřil také pevnou podporu Marianu Kotlebovi, který je politicky pronásledován s jediným cílem - odstavit jediného opravdového národního vůdce ze slovenské politiky. Projev byl odměněn dlouhotrvajícím potleskem a po skončení sjezdového jednání setrval předseda se členy a funkcionáři LSNS v srdečném hovoru a také podepsal mnoho výtisků své nové knihy Zakázaná tsunami.

Na sněmu bylo také k dispozici nové číslo novin Naše Slovensko, které jsem si se zájmem přečetl a rád bych zde pár postřehů zprostředkoval. Ústředním motivem novin byla nedávno ratifikovaná smlouva o tzv. obranné spolupráci mezi Slovenskem a USA. Což jinými slovy znamená přítomnost americké armády na území Slovenska na věčné časy. Americká armáda bude mít právo volného pohybu přes slovenské hranice. Nynější bratislavská vláda díky této „smlouvě“ udělá ze Slovenska případný terč kupříkladu ruských raket, které mohou ohrozit slovenské obyvatele, ať už se smlouvou souhlasí anebo ne. Ze slovenských občanů se oproti Američanům stanou obyvatelé druhé kategorie, neboť američtí vojáci, jejich rodiny a jejich civilní doprovodný personál budou moci všechno zboží a pohonné hmoty nakupovat bez jakýchkoliv daní a poplatků. To znamená, že američtí boys budou nakupovat pohonné hmoty o polovinu levněji než Slováci. Nemluvě o tom, že jejich auta a zavazadla nepodléhají kontrole slovenských úřadů. Američané nebudou podléhat pravomocím slovenské policie a soudů. Budou mít trestní imunitu. Ať tam jakýkoliv Američan provede cokoliv, bude odvelen do Států a konec. Nic se nebude dít.

Píši o tom proto, že „česká“ ministryně obrany Jana „Kalamity Jane“ Černochová uvažuje o podobné obranné smlouvě mezi ČR a USA. Nedělejme si iluze – znění smlouvy bude stejné jako u té na Slovensku. US Army má stejné znění pro všechny kolonie. Proto buďme ostražití a připravení bojovat, pokud pražská proamerická vláda „obrannou smlouvu“ navrhne a nyní k tomu má ohromnou záminku – speciální vojenská operace na Ukrajině a neustálé strašení válkou.

Je samozřejmé, že se noviny věnovaly i událostem na Ukrajině a to v úvodníku předsedy strany Kotleby, který napsal: “Ukrajinskému a ruskému národu ze srdce přejeme co nejrychlejší ukončení nesmyslného bratrovražedného krveprolití a nalezení mírové cesty a společného dialogu. Totiž, čím déle tento konflikt bude trvat a čím více drahocenné křesťanské a slovanské krve v tom konfliktu proteče, tím větší radost budou mít ti, kdož ho z pozadí bez jakéhokoliv vlastního rizika naplánovali a vyprovokovali. Slovanům sláva a světu mír!“

K otázce přicházejících Ukrajinců na slovenské území se vyjádřil poslanec LSNS Stanislav Mizík, který se pozastavil nad tím, že „když byl covid“, tak vláda říkala, že ještě 500 pacientů a zdravotnictví se zhroutí. A že nejsou lékaři, lůžka a zdravotnický materiál. A najednou je tu 31 tisíc volných lůžek, aniž by se postavila jediná nemocnice.

Zkrátka: celé noviny Naše Slovensko jsou ukázkou bezvadné práce „kotlebovských“ zákonodárců a funkcionářů a všech členů strany. A stejné je to i s celou LSNS. S optimismem hledí do budoucnosti, očištěná od zrádcovské bandy, která si v draných oblecích a autech hraje na národní opozici. LSNS s bojovou odhodlaností se připravuje na další volební střety, které budou bojem o duši slovenského národa. LSNS pokračuje v národní cestě! 

Jiří Štěpánek, výkonný místopředseda DSSS