SPOLEČNĚ pro národ - SPOLEČNĚ proti EU a euru!

Logo_aliance 7. června 2024 Doslova za pár hodin se otevřou volební místnosti a občané budou mít možnost zvolit si své zástupce do Evropského parlamentu. I těchto voleb se Dělnická strana sociální spravedlnosti (DSSS) zúčastní, ale ne samostatně, nýbrž v koalici s názvem ALIANCE ZA NEZÁVISLOST ČR - proti přijetí eura!, což je politický projekt osmi vlasteneckých stran a hnutí, podporovaných dalšími spolky a organizacemi, a k nim se připojili jednotliví opoziční političtí aktivisté. 

Je dobře, že v době, kdy je potřeba skutečná, jednotná a pevná vlastenecká síla, která by se postavila nastupujícímu západnímu liberalismu, multikulturalismu a masové zničující migraci, vzniklo seskupení politických sil, kterým není lhostejná budoucnost. O to všechno se v těchto evropských volbách hraje. V naší alianční koalici jsou shromážděny všechny subjekty, které mají ve svých programech jasné a nekompromisní NE Evropské unii. Žádné bezobsažné výzvy k reformě EU lavírování o vystoupení z EU či vychytralá kritika unie, protože to průzkumy veřejného mínění žádají. Všichni zúčastnění na tomto projektu mají po léta prověřené, pevné a statečné názory, které si drží bez ohledu na společenské klima. Odvaha, odhodlání a věrnost myšlence národa a vlasti - to je ALIANCE ZA NEZÁVISLOST ČR - proti přijetí eura!.

Již dlouho jsme všichni slýchali o nutnosti předvolebního a koaličního spojení vlasteneckých stran a hnutí. Opravdu se udělalo vše, aby se netříštily vlastenecké síly. Osloveni byli všichni. Kdo chtěl, tak se přidal, a kdo nechtěl, tak se nepřidal, ale mnohdy neopomněl hodit si blátíčkem směrem k alianci. Upřímně, když vidím a slyším některé z těch, kdo odmítli s námi spolupracovat, tak jsem rád, že s námi nejdou. Spolupráce jednotlivých subjektů v rámci aliance byla perfektní, vše bylo prostoupeno ovzduším spolupráce a vůlí po úspěchu. Během jednání o koalici a hlavně během kampaně nenastala jediná situace, která by zbrzdila předvolební práci.

DSSS se stala platnou součástí koalice, kdy jsme ukázali nejenom týmového ducha, ale také jsme byli platným členem aliance. Poděkování patří všem členům a příznivcům DSSS, kteří se zapojili do předvolební kampaně, ať už jako kandidáti, členové okrskových volebních komisí anebo propagací ALIANCE ZA NEZÁVISLOST ČR -  proti přijetí eura! v místě bydliště.

Jiří Štěpánek, výkonný místopředseda DSSS