Stanovisko DSSS k výsledkům voleb do Evropského parlamentu

DSSS 26. května 2014 Výkonný výbor Dělnické strany sociální spravedlnosti (DSSS) považuje dosažený výsledek v eurovolbách za prohru. I přesto děkujeme všem voličům, kteří nás podpořili, a považovali za důležité jít k volbám a projevit svůj názor. Vedení DSSS bude výsledky voleb hodnotit na nadcházející celostátní poradě a z ní vyplynou patřičné závěry.

Za pozitivní trend voleb do Evropského parlamentu (EP) lze považovat výsledky v mnoha evropských státech, v nichž uspěly nacionalistické formace, které tak v novém složení EP výrazně posílí. Je to jasný signál, že architekti jednotné Evropy budou mít nyní výrazně těžší pozici v prosazování svých protinárodních plánů.

Za Výkonný výbor DSSS

Mgr. Tomáš Vandas, předseda