STANOVISKO DSSS KE KRAJSKÝM VOLBÁM

Dsss2 2. října 2020 Dělnická strana sociální spravedlnosti (DSSS) děkuje všem občanům,  kteří v krajských volbách podpořili naší stranu a její koalice. Respektujeme rozhodnutí občanů a jejich volbu.

Současně chceme blahopřát SPD k úspěchu v devíti krajích, což znamená úspěch národní politiky na krajské úrovni, tolik důležité pro naši zemi.

Za Výkonný výbor DSSS

Mgr. Tomáš Vandas, předseda