Štěpánek (DSSS): Braňme se imigrantům a zrádcům!

Jiří Štěpánek, výkonný místopředseda DSSS 16. prosince 2015 Letošní rok je rokem, kdy se náš kontinent Evropa potýká s obrovskou migrační vlnou ekonomických přivandrovalců, kteří s nataženýma rukama a kapsami plných mobilů, iPadů či iPhonů přirážejí k evropským břehům s legendami, že ve své zemi byli doktory, inženýry, vědci, spisovateli, novináři či vynálezci. Kdyby to byla pravda, tak Irák, Sýrie nebo Afghánistán mají lepší ekonomickou základnu než Japonsko a udávaly by směr technologického rozvoje celého světa. Všimněte si, že každý uprchlík ztratil ve „víru války“ svůj pas, ale nikdy neztratil iPad…

Všichni víme, kdo za to může – Evropská unie (EU), která cíleně za pomoci kolaborantů a zrádců připravovala půdu ke zničení národních států a chce utvořit z Evropy tavící se kotel národnostního multi-kulti projektu. Vedoucí představitelé unie nebrání původní evropské obyvatelstvo, ale spíše připravují zákony a represe proti těm, kdož se bojí o osud Evropy, kolébky civilizace a křesťanství. Brusel dává příkazy a v každé členské zemi jsou připraveni na vrcholných místech vhodní národní zrádci, kteří z přesvědčení (to je snad horší, než kdyby to dělali za peníze) připravují zákony a nařízení, mající usnadnit tzv. integraci cizinců. Jde jim jen o to obejít platné zákony, případně vytvořit nové, které budou sloužit bruselskému řádu. V tom jim pomáhá tzv. pokroková veřejnost, v níž jsou vybraní zástupci kulturní fronty, odnárodněná inteligence a zkorumpovaná část novinářských darmošlapů. V naší republice tuto úlohu plní Dientstbier, ministr pro nepřizpůsobivé a ombudsmanka Šabatová.

Tito jmenovaní po celý rok plní úlohu trojského koně českého a moravského národa. Šabatová, členka chartistické bandy, začala svojí činnost zdánlivě nenápadně. Zastala se dvou cizinek, kterým byla zcela zákonným způsobem zakázána možnost nosit do škol muslimský šátek. To ještě zde nebylo takové nebezpečí. Tehdy se to zdálo jako maličkost, dílčí problém a mnohým i zbytečně nafouknutý. Ale jak se říká, čas oponou trhnul a v dnešním světle to vidíme jako záměr, příprava k věcem horším, nebezpečnějším.

V dnešních dnech Šabatová požaduje, aby byl do Legislativního plánu pro rok 2016 doplněn požadavek na ministerstvo vnitra, a to novelizovat zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích tak, aby členem politické strany mohli být i občané Evropské unie, kteří mají na území České republiky povolen trvalý pobyt. Ano, na první pohled nic nebezpečného, můžeme říci, vždyť migranti nejsou našimi občany, tedy nejsou občany státu EU, takže se jich to netýká. Jenže vše souvisí se vším a tohle je jen začátek ďábelského plánu, aby mohli volit i cizinci mimo EU a tím oslabit hlas původních obyvatel našeho českomoravského prostoru.

Od 1. listopadu 2015 platí Úmluva o účasti cizinců na veřejném životě na místní úrovni. Týká se všech cizinců včetně cizinců ze zemí mimo EU, kteří nejsou občany České republiky. Podle tohoto ustanovení mají právo šířit své myšlenky bez zásahu státních orgánů, právo zakládat odbory na obranu svých zájmů nebo právo zakládat místní cizinecká sdružení na obranu svých zájmů a projevů kulturní svébytnosti všichni cizinci usídlení v ČR.

Jak to chápu já a věřím, že i mnozí další, vyvstává zde možnost vytvoření jakýchsi na první pohled neškodných kulturně vzdělávacích pomocných spolků, které se budou tvářit jako spolky na pomoc krajanům v cizí zemi, ale postupem krátké doby se z nich stanou nátlakové a konfrontační skupiny, které budou tlačit na úřady naší země a budou se domáhat stále větších práv. A co na to politici a úředníci? Ti se budou dílem bát hromů a blesků z Bruselu, že porušují tzv. lidská práva, a tak couvnou a ti druzí, odnárodnění fanatici typu Šabatové se chopí příležitosti a prosadí za pomoci různých halíků, putnů a dalších nové zákony, poskytující více práv cizincům nad původními obyvateli republiky.

Ono se opravdu může lehce stát, že za krátkou, velmi krátkou dobu dospěje situace tak daleko, že tzv. muslimský vzdělávací spolek podá stížnost, že Betlém a vánoční stromek na náměstí uráží jejich cítění a návdavkem požaduje i vypovězení nájemní smlouvy řeznictví, které stojí v ulici, kde je mešita, protože vepřová hlava ve výloze uráží cítění jejich věřících. Vedení města couvne z výše uvedených důvodů.

Dnes je více než kdy jindy nutné být na pozoru, co se na nás chystá. Nepodcenit sebemenší ústupek imigrantům a nepřizpůsobivým. V sázce je osud a budoucnost národa. Musíme být ostražití a přísní ochránci našich zvyků, zákonů a historie. Na naší straně je právo. Právo původních obyvatel české kotliny. Použijme nejbližší volby k tomu, abychom politicky deportovali zrádce na okraj společnosti.

Jiří Štěpánek, výkonný místopředseda DSSS