Štěpánek (DSSS): Lékař má léčit, ne vyhrožovat, aneb když se Kubek spojí s feťákem

Dsss 24. listopadu 2021 Do dnešních dnů jsem si myslel, že časopisy odborných a vědeckých komor je čtení nezáživné, suchopárné, ale mající za cíl poučit a informovat vybrané čtenářstvo těchto listů. A ejhle! Dostal se mi do rukou Tempus Medicorum, časopis České lékařské komory (7 – 8/2021), kde je článek Jiřího X. Doležala, kde se tato osůbka vyznává ze svého kladného postoje k očkování proti covidu. Kladný vztah páně Doležala k jehlám je znám a já mu jeho víru v covid vakcínu neberu. Co mě ale velmi pobouřilo, byly mnohé pasáže, které byly namířené proti těm, kdož odmítají očkování. Dokonce do toho zapletl DSSS a její volební spolupráci s Volným blokem a opět roztočil mlýnek dávno vyčpělých útoků vůči DSSS a jejímu předsedovi: „Jestli někdo skutečně nenávistně rozděluje společnost, ohrožuje demokracii a kvůli odmítání vakcín ohrožuje celé své okolí na zdraví, jsou to odpírači očkování. Jakési podivné nahnědlé neonacistické dno společnosti.“

To by se dalo ještě brát jako názor, byť zcestný, zpozdilý a hloupý. Jenže Doležal přitvrdil a začal používat slůvka – segregace, smrt a umírání. „Starce odmítající vakcínu následkem nastupující lehké kognitivní nedostatečnosti či demence mohou jejich blízcí nechat zbavit svéprávnosti a pak prostě vakcínu dostanou“. Tak tady by „pouze“ staré lidi odmítající vakcínu zbavil svéprávnosti a dal jim zlatou tečku. Jestliže alespoň oficiální média zachovávají dekorum a hovoří pietně o smrti pacientů v nemocnicích, tak pan „novinář“ Doležal je jiný střelec. „Takže když tito lidé z vlastní vůle vymřou na covid-19, měli bychom jim z daní přispět na pohřeb jako uznání za zásluhy o zkvalitnění genofondu v české kotlině“.

Víte, kdybych tohle četl v jeho domovském listu Reflexu, odkud ho nakonec vyhodili, tak by mě to nestálo ani za zmínku a upozornění, protože každý ví, co má v ruce. Tato nenávistná stať byla ale uveřejněna v časopise České lékařské komory, v ctihodném orgánu sdružujícím lékaře, jejichž posláním a vyvolením je zachraňovat lidské životy a působit osvětově na populaci. Jenže lékařská komora nám nějak v době pandemické zdivočela. Ne samozřejmě všichni lékaři, ale jejich představený doktor Kubek určitě, neboť populaci vyhrožuje a svolává restrikce, omezení, uzávěry a hlavně tresty. Pro pana doktora Kubka se slovo represe stalo slovem používanějším než slovo léčba, uzdravení, laskavost a moudrost. Stal se z něj obyčejný vzteklý útočný pes, který pomáhá Hamáčkovým mlátičkám k eliminaci odpůrců. Svojí profesi dal do služeb represe, nesvobody a utahování šroubů základních občanských svobod. Dopustil, aby v časopise, který je oficiálním věstníkem komory, byla slova o tom, že je dobře, když někdo umře anebo že musíme někoho zbavit svéprávnosti. Takže v novoročním čísle pan Kubek možná dovolí uveřejnit článek o potřebnost euthanazie...

Jsem asi ze staré školy, byť věk by tomu odpovídat neměl, ale jsem přesvědčen, že lékař má léčit a ne vyhrožovat. Ale asi patřím na „podivné nahnědlé neonacistické dno společnosti“.

Jiří Štěpánek, výkonný místopředseda DSSS