Štěpánek (DSSS): Mocenská povýšenost a národní zrada vládních socialistů

Jiří Štěpánek, výkonný místopředseda DSSS 13. ledna 2016 Má to věru těžký život „náš“ socialistický premiér Sobotka. Kromě úmorné, vysilující a sebeobětující práce pro nás všechny, mu ještě nějací zlotřilí zakuklenci „napíchli“ email a celá veřejnost se dozvěděla, co si o voličích myslí on a jeho blízcí. Vládní média byla akcí pobouřena a hned ukázala na viníka, který je vždy po ruce už mnoho let. Tím viníkem jsou „neonacisté“, což je podle mého názoru imaginární skupina vytvořená politickou policií a provládními novináři, používající se všude tam, kde dochází argumenty a je nutné někoho skandalizovat. Dnes jsou to „neonacisté“, padesátých letech to byli „imperialističtí agenti“, kteří byli tou pravou příčinou všech nesnází a problémů socialistického hospodářství. Tolik jen na úvod, co si myslím o těch povídačkách a jakýchsi neonacistech sedících ve svých doupatech a odpalující jeden vládní počítač za druhým.

Bubnování na „nazi“ strunu má zakrýt jeden jediný problém, a to je nesmírná povýšenost státního vedení vůči občanům – voličům. Ve jménu udržení se u moci vláda se neštítí využívat i ohrožení republiky uprchlíky. Chtějí hlavně, stejně jako v Německu, využít tzv. protiteroristická opatření k utužení celospolečenského klimatu, kdy ve jménu tohoto boje se zvýší celková cenzura. Kontrola internetu, tedy emailů, diskusí pod články či celková kontrola sociálních sítí.  Sobotka a jeho socialističtí nohsledi ve svých emailech potvrzují, že pro ně není nebezpečný imigrant z pouště, ale všichni odpůrci přistěhovalectví, ať už politicky či společensky angažovaní anebo „pouze naštvaní občané“. Politická policie s požehnáním státu dostane mandát špehovat, očerňovat, také zatýkat a soudit politické odpůrce.

Pod vedením socialistické vlády se mobilizují vybraní jedinci z vysokých škol, průzkumových agentur, aby „zpracovali“ veřejné mínění, které, jak přiznávají, je zcela protiimigračně naladěno. Vědí, že to musí zlomit, protože každé nejbližší i vzdálenější volby budou o uprchlících. Nic nepomůže vládní rétorika o vládních úspěších, když česká a moravská města budou konfrontována uprchlíky a vláda bude vyčleňovat miliardy ze státního rozpočtu na budování uprchlických táborů či vytváření začleňovacích programů pro migranty.

Z vládních emailů je také jasně vidět, jak pod fasádou sociálně demokratické vlády silně prorůstá rudá barva, Vrchu uvnitř strany nabírají neomarxisté, to znamená fanatičtí zastánci federalizující sjednocené Evropy, pro něž je dnešní EU ve svém současném uspořádání nacionalistickým uskupením. Tito neomarxisté jsou opravdu skuteční a mají velký mocenský vliv, díky polistopadové éře, která nezúčtovala s komunismem a s jeho dědictvím. Marxismus měl být nahrazen nacionalismem a ne liberalismem, což je nevlastní bratr marxismu. Tito exponenti obsazují ve straně pozice, ze kterých mohou naplňovat svůj cíl -  podpora všeho protinárodního a prosazování multikulturní vize společnosti, mající za cíl zničit podstatu národních evropských států.

Je vidět, že dnes stojí vlastenci a  odpůrci nekontrolovatelné ekonomické migrace proti silnému nepříteli, který ovládá média, průzkumové agentury a pomáhá mu odnárodněná inteligence. Všechny tyto emaily, ve kterých se exponenti režimu vysmívají všemu vlasteneckému a chtějí zadupat do země jakýkoliv odpor proti snahám zaplavit Evropu masami uprchlíků.

Provalená emailová korespondence, která probíhala na nezabezpečených adresách,  ukazuje na mnohé. Jednak, jak asi probíhá korespondence o skutečně důležitých a  tajných věcech státního významu. Probíhá také na „seznamu“ anebo na skutečně zabezpečených informačních linkách. To, že Sobotka a spol. vedli korespondenci takovým způsobem, ukazuje na jejich bohorovnou povýšenost a  zpupnost, že „nám se nic nemůže stát“, my to „ošéfujem“. Ukazují, že voliči jsou pro ně pouze figurkami na šachovnici politického kolbiště a že přes média je vmanipulují tam, kam chtějí.

Odpovědí je podpora skutečné národní opozice, která politicky zúčtuje s národními zrádci a proimigračními exponenty!

Jiří Štěpánek, výkonný místopředseda DSSS