Štěpánek (DSSS): Muslimské šátky zde nemají místo

Jiří Štěpánek, výkonný místopředseda DSSS 28. srpna 2014 Stará lidová moudrost říká, že z vysokých funkcí se mnohdy blbne. Ne vždy, ale někdy se to sejde v jedné vládní garnituře, až z toho normálního člověka hlava bolí. Prvním z nich je ministr „pro jinakost a jakoukoliv deviaci“ Dienstbier, pro něhož je každá úchylka a nenormálnost vhodná k prezentaci pro širokou veřejnost jako vzorová ukázka jinakosti a pestrosti společnosti. Pan ministr je nadšen homosexuály a je jejich nejhalasnějším advokátem. Adopce dětí homosexuálními páry je pro něho naprosto normální věcí. Jestli zůstane pan ministr takhle rozdováděný, tak bude možná v nadsázce schopen povolit i pedofilii, protože to bude pouhá pohlavní nedočkavost…

Druhým a možná ještě nebezpečnějším pomatencem je Šabatová, ombudsmanka. Tento disidentský zplozenec, zvrácená havlistka a pravdoláskařka, rozhodl, že nošení muslimských šátků na českých a moravských školách je možné. Celý případ rozvířily tři cizinky, které studovaly na pražské zdravotní škole (za čí peníze, občane?) a škola jim nošení šátku zakázala, že je to v rozporu se školním řádem, který zakazuje nosit pokrývku hlavy ve školních prostorách.

Šabatová dospěla k závěru, že Střední zdravotnická škola je nepřímo diskriminovala, protože muslimský šátek je projevem náboženství navenek. A tímto vypustila tato havlistka džina, muslimského džina z láhve. Nyní se může stát, že v českých a moravských školách se budou nosit muslimské šátky a imáni budou docházet do škol, kde budou děti učit náboženství. Sice děti arabské, ale nikdy nevíte, co jim mohou hustit do hlavy. Však se o tom přesvědčili v Anglii, odkud pochází množství muslimů, podílejících se atentátech a vraždách ve službách teroristů.

Nikdo nebrání oněm děvčatům, ať se modlí po jejich a nepojídají vepřové, ale zde je Evropa, jiná kultura, a máme své historické zkušenosti z minulosti s muslimy, kdy se Evropa bránila jejich vpádu. Až u Vídně byli nájezdníci roku 1683 zastaveni spojenými vojsky polského krále Jana Sobieského III. Už se zapomíná…

Připomeňme si nedávno uveřejněný záměr Arabů, vykoupit obrovské pozemky u Teplic a vytvořit si tam čtyři vlastní arabské kolonie v počtu 60 parcel. Představitel teplické muslimské obce k tomu dodal: „Jsou to milí, hodní a bohatí lidé, kteří utratí hodně peněz a postaví krásné vily, ve kterých chtějí žít dva tři měsíce v roce.“ A pokračoval: „Bude to dobré i pro vaše občany, můžou jim tam uklízet, sekat trávu.“. My nejsme žádná kolonie, aby naši občané uklízeli po svých pánech. To je jen důkaz zpupnosti a roztahovačnosti, když si mnozí muslimové myslí, že my jsme dobří jen na posluhování jim. Tímto připomínám stranický facebook, kde byla uveřejněna reportáž z „českých“ Teplic. Tam uvidíte fotky, ze kterých vám bude smutno, ale Šabatová a Dienstbier by se určitě radovali.

Na argumenty, že potlačujeme náboženské cítění oněch děvčat, bych odpověděl jednoduše. Až v Saudské Arábii, Kataru, Ománu atd. budou kupříkladu moci tam usazení cizinci veřejně nosit kříž, budou tam moci slavit vánoce a bude tam otevřený křesťanský kostel, tak ať zde jsou šátky. Ale v těchto zemích vám křížek z krku sundají i s hlavou…

Je zvláštní, že prezident Zeman by bombardoval základny muslimských bratrstev a chalífátů všude na světě a tady doma se mu pomalu otvírají vrátka islamizace. A to vše za podpory liberálů, odnárodněné inteligence a popletených politiků. Zmíněná děvčata mají na výběr: buď za peníze českých a moravských zaměstnanců dostudují školu bez šátku anebo ať odejdou domů, kde mohou chodit zahalené celé a ještě je za to budou chválit. Já bych volil to druhé, ať jsou tam, kde je jejich náboženství doma a tím se mu mohou plně věnovat.

Nepodceňujme nebezpečí islamizace, ve Francii to také začalo takhle nenápadně a nyní je v zemi více mešit než kostelů, na předměstích hoří auta a srážky s policií jsou běžné. Ale není to jen Francie, je to celá západní Evropa, tzv. liberální Evropa. Neudělejme u nás na východě stejnou chybu. Zastavme nebezpečí v zárodku, když se jedná zatím „pouze“ o šátky. Dnes šátky, zítra mešita v každém městě a pozítří oslava vánoc ve sklepích a temných koutech.

Jiří Štěpánek, výkonný místopředseda DSSS