Štěpánek (DSSS): Neposlouchejme falešné proroky

Jiří Štěpánek, výkonný místopředseda DSSS 27. září 2015 V souvislosti s uprchlickou krizí vidíme, jak se tzv. deklarovaná demokracie v naší zemi mění. Rojí se zde samozvaní proroci, kteří nabádají k přijmutí uprchlíků mimo zákonný rámec rozhodování kompetentních úřadů. Blábolí o jakémsi mravním právu a jakési imaginární humanitární povinnosti. Mnozí blouznivci hovoří o tom, že v dnešní době musí nastoupit tzv. elity, které to občanům musí vysvětlovat. Jinými slovy, vybraní moudří to těm „hloupým dole“ vysvětlí. Začalo to výzvou části vědců, kteří se povýšeným způsobem vyjadřovali k uprchlické krizi a jasným odsudkem se vypořádali s těmi, kdož se bojí přílivu uprchlíků kvůli bezpečnosti v republice.

Už od Havlových dob se zde rozšířil určitý fenomén, že určitá vrstva „vyvolených“, ať už tzv. intelektuálů, vybraných novinářů či falešných filozofů, vnucuje své názory všem ostatním, protože o důležitých věcech nesmí rozhodovat „ulice“. Ano, používají tento urážlivý výraz, který nejenom zahrnuje všechny ostatní občany republiky, ale hlavně jejich odpůrce. 

Tento režim v republice se sice zaklíná občany, říká do všech stran, že oni rozhodují a že všechny kroky dělají jen a jen kvůli nim. Ale jakmile dojde k důležité věci anebo hrozí, že občané mají úplně jiný názor než politická reprezentace, tak už to nejsou občané, kdo má politickou moc, a tak musí rozhodnout za ně. Falešně to zdůvodní tím, že občané mohou podléhat jednoduchým populistickým řešením a to je nebezpečné (pro parlamentní politiky). Proto „musí“ rozhodnout za ně.

Právě ono deklarované elitářství nahrává současné uprchlické krizi. Tzv. elitáři ve své povýšenosti poučují ostatní, jak se mají chovat. V určité části těchto elitářů dochází k tomu, že své názory zabalí do svých akademických titulů, a to je pro ně ten hlavní důvod proč poučují. Zde to není útok na akademicky vzdělané lidi, kteří tím nemají právo poučovat ostatní, kteří ten titul nemají. Ano, pokud tito akademici své tituly, vzdělání, erudici používají ve svém oboru, tak to je správné. Ale uprchlíci jsou mimo jejich obor, tak jejich názor má stejnou váhu, jako u ostatních lidí. Ptám se, jak může být správnost názoru na uprchlíky podložena pouze tím, že dotyčný má titul a význačný úřad. To, že řezník, truhlář či úředník má jiný názor než vědec či spisovatel, tak to přece neznamená, že ti první jmenovaní nemají pravdu.

O důležitých otázkách nesmí rozhodovat úzká vrstva tzv. intelektuálů, tj. odnárodnění novináři, kavárenští mudrlanti či vybraní humanističtí spisovatelé. Také zaznívají slůvka o tzv. politických elitách. Těmito elitami se myslí vybraní parlamentní politici. Ale zná z vás někdo nějakého parlamentního elitáře. Asi těžko. Funkcionáře Dělnické strany sociální spravedlnosti (DSSS) do těchto elit oni „vyvolení spasitelé“ nepočítají. V současné době, kdy vrcholné orgány EU nám direktivně nadiktovaly uprchlické kvóty, musíme stát na straně občanů této země, kteří jsou spolu s námi v ohrožení.

V naší politické práci nesmíme být vyrušováni falešnými proroky, žijícími ve věži ze slonoviny, kteří občanům republiky určují, co si mají myslet. Odmítáme, aby nám byla diktována vůle od těch, kdož nám ji nadřazeně diktují a slovo národ je pro ně mrtvý pojem. DSSS bude vždy stát na straně deseti milionů občanů a nikdy ne na straně pseudoelit, které se samy svým chováním vydělily z národa.

Jiří Štěpánek, výkonný místopředseda DSSS