Štěpánek (DSSS): Ovládnou cizinci zastupitelstva?

27. července 2015 V době, kdy se odpovědné vlády v Evropě připravují na útoky zdivočelých běženců, a to hlavně vlády maďarská a bulharská, které místo integračních center staví ploty, aby se zastavili nájezdníci, tak pražská vláda, tzv. česká, svým rozhodnutím pootevřela brány českomoravského prostoru cizincům a ulehčila jim do budoucna zde pobyt. Svým rozhodnutím „česká“ vláda způsobila problém, jehož následky pocítíme za krátký čas a bude nebezpečí, že se my, Češi, myšleno všechny zde usazené zemské národy, ocitneme v situaci, kdy v naší vlastní obci nebudou rozhodovat původní obyvatelé, žijící v místě kolikátou generaci, ale cizinci.

Česká republika ratifikovala Úmluvu o účasti cizinců na veřejném životě na místní úrovni, což oznámila 17. července 2015 Rada Evropy. Právo všech cizinců z kteréhokoli světadílu budovat v České republice svá místní sdružení pro obhajobu svých zájmů a projevů své kulturní svébytnosti, právo cizinců zakládat vlastní odbory, právo cizinců volit v místních volbách nebo povinnost České republiky seznámit cizince s jejich právy se stane od 1. listopadu 2015 děsivou skutečností.

Úmluvu o účasti cizinců na místním veřejném životě nepodepsaly zdaleka všechny státy Rady Evropy. Spolu s Českou republikou ji zatím ratifikovaly Švédsko, Norsko, Holandsko, Itálie, Finsko, Dánsko a Albánie. Úmluvu o usídlených cizincích naopak neratifikovaly ostatní státy Rady Evropy. Nepodepsalo ji Slovensko, Německo, Francie, Švýcarsko, Belgie, Bulharsko, Irsko, Maďarsko, Rusko a další státy. Tento záměr vznikl před 23 lety a je příznačné, že jej většina členských státu Rady Evropy nikdy, na rozdíl od ČR, tehdy ovládané liberálně disidentskou klikou, v čele s válečným zločincem Havlem, nepodepsala... Trpké a nebezpečné plody to nyní po sadaři Havlovi sklízíme.

Jak bylo již v úvodu napsáno, budou si zde moci usazení cizinci zakládat své „podpůrné spolky“ a hlavně budou moci volit v místních, tedy obecních volbách. Komunita bohatých Arabů ovládne život kupříkladu v nějaké obci u Teplic a původní obyvatelé se tam budou nedobrovolně dívat na mešitu a na obecní vánoční stromek na návsi mohou také zapomenout, protože to městská rada původem ze Saúdské Arábie nedovolí. Říkáte si, jak je to možné, ale  celý problém tohoto zákona je to, že se to týká „jakéhokoliv cizince“. Tedy ne pouze ze zemí EU.

Právě možnost budovat ony spolky nepomůže k integraci a začlenění cizinců, ale povede to k jejich větší agresivitě prosadit svá „lidská práva“ na úkor původních obyvatel. Dostanou do rukou legální páky, jak zatlačit úřady ke zdi. Nehledě na to, že spousta pomatených „Čechů“  jim bude v díle zkázy pomáhat. Vystoupit proti takovým agresivním a okupačním metodám nebude vůbec snadné, protože oni nebudou dělat nic jiného, než co jim „česká“ vláda umožnila.

Cizinci dostanou i více práv účastnit se stavebních řízení, a to si dovedete představit, co to udělá v takových vsích jako jsou Modlany... Malebný ráz české a moravské krajiny budou hyzdit orientální, pyšné budovy, dávající do širokého okolí najevo pocit vítězství cizáků nad národem, který se nevzepřel odnárodněné vládě.

A co udělají současní parlamentní politici v budoucnu, aby získali hlasy cizinců? Do takových Teplic budou politici jezdit na kampaň se svými manželkami, které budou mít na hlavě předpisový šátek. Budou se vemlouvat do jejich přízně, bez ohledu na nás, původní obyvatele České republiky.  

Za normální situace by se nějaká snaha zapojit usedlé cizince do veřejného života dala se zavřenýma očima pochopit, ale v době, kdy do republiky budou proudit tisíce běženců z celého světa, kteří dostanou stejná práva, jako zde po staletí usedlí obyvatelé, tak toto je řízená národní sebevražda.

Jiří Štěpánek, výkonný místopředseda DSSS