Štěpánek (DSSS): Práskáš, práskám, práskáme, aneb Velký bratr tě vidí!

Jiri-stepanek 14. prosince 2016 Není to tak dlouho, co jsme si připomněli výročí listopadové změny společenského zřízení, nazývaného Listopad 1989. To jsme slyšeli řečí od tehdejších disidentů a současných kolaborantů, jak si všichni v listopadových dnech oddechli, že končí zlý režim, který každého špicloval, všechno bylo prolezlé agenty, informátory a celé tehdejší Československo bylo policejním státem. A nyní že zavládla pohoda a staré estébácké časy jsou nenávratně pryč. Toliko legendy a účelové vyprávěnky zainteresovaných, kteří se mají v současném demoliberálním režimu dobře a jsou u moci. Z pohledu staleté historie neuplynulo ve Vltavě tolik vody, aby tady nebyly zpátky předlistopadové časy a možná i časy ještě fízlovštější.

Konec tohoto roku zaskočil veřejnost mnoha změnami, které budou mít vliv na život v příštích letech. Mám na mysli elektronickou evidenci tržeb (EET), zákaz kouření v hostincích a restaurantech, topení v kotlích v rodinných domech. Nechci zde rozebírat otázky škodlivosti, neefektivnosti či obyčejné buzerace u těchto vládních nařízeních, ale chtěl bych se zastavit u jednoho nebezpečného jevu, který tyto změny doprovází. Vymáhání těchto změn nebylo vloženo pouze do rukou státních orgánů, které na to mají zákonný mandát a v civilizovaných zemích je to přirozené, ale zde, v českomoravské kotlině, dostali přímou možnost podílet se na plnění zákonů i občané republiky. Zvláště u EET došlo k jevu, který nemá v polistopadové době obdoby. Ministerstvo financí zřídilo speciální program, formuláře a propagandistické pobídky, aby loajální občané republiky nahlašovali majitele provozoven, kteří nevydají zákazníkovi účtenku za provedené služby. Ale co si budeme povídat. U zákazu kouření či topení v kamnech, tak tam je také prostor k nahlášení (udání) buď hostinského anebo souseda, na kterého mám vztek.

Zde jde o to, jakou společenskou atmosféru tu nastolil „nepolitický“ vicepremiér Babiš, když umožnil udávání, pomlouvání a mnohdy i lhaní pod státní patronací. Jako by nestačilo, že EET zajistí jeho firmám dokonalý přehled o nákupech a platbách všech podnikatelů v republice, což jeho firmy využijí ve svém podnikání. A konkurence v oboru, ve kterém podniká Babiš, tak ta přestane díky EET existovat.

Ještě včera „pouze“ platilo, že co se na venkově vypěstuje, tak to patří Babišovi. Dnes platí, že bez Babiše se ani nezaseje a zítra si nedáme na venkově pivo, protože hostince díky němu zmizí. A venkov se stane pouhou noclehárnou nevolníků, pracujících pro Babiše.

Ono zmíněné „EET práskání“ se tváří sice bohulibě, že když se udá hostinský za nevydanou účtenku, tak se to dělá pro dobro všech, protože díky každému udání se zvýší počet na daních vybraných peněz. A za to bude více nemocnic, škol a všichni budou mít více. Takže podle Babiše, kdo dnes udává, tak udává pro budoucnost svou a svých dětí. To už zde v naší historii bylo. Ano, dříve šlo o život a dlouholetý kriminál, a dnes „jen“ o pokutu. Ale založit fungování něčeho na lidském udávání, tak to svědčí o absenci charakteru a morálky tvůrce. Však se říká, že Bureš bylo krycí jméno agenta Stb Babiše. Že by měl inspiraci z mládí?

Není možné, aby občané byli veřejně vyzýváni k udávání, protože dnes je to EET, zítra bude mít třeba ministerstvo vnitra formulář, kde budou mít občané možnost udat někoho, kdo nemá politický názor stejný, jako je vládní linie Babišstánu (dřívější Česká republika). Každý náš krok bude monitorován, kontrolován a nahlašován armádou špiclů, donašečů a udavačských krys, které se dají do služeb státu, jenž svojí existenci spojil s práskáním.

Režim vypustil nebezpečného džina. Víte, nechci vypadat jako nějaký kmet, který vzpomíná na časy svého mládí, ale upřímně: tohle by si komunisté v osmdesátých letech nedovolili, aby nutili lidi veřejně a hrdě udávat. To až demokratický režim, členská země EU – Česká republika.

Začínají nám patrně nové časy. V klidu nebudeme ani ve svých domovech, v hlubokém soukromí. Při našich, a pro mě velice inspirujících rozmluvách s předsedou strany Vandasem, jednou předseda prohlásil, že by si každý měl velice bedlivě přečíst Orwellovu knihu s názvem 1984. Ta pojednává o společnosti, která je ovládána z jednoho centra a všemu vévodí vševědoucí Velký bratr...

Udávací občánek, ovládaný TV signálem, by si měl uvědomit, že každý takový režim nakonec požere i tyto poskoky. Takže, i když má dnes občánek mastnou pusu od Babišových předvolebních klobás či pocukrovanou od agroferťáckých koblih, tak si musí uvědomit, že toto je začátek konce svobody v naší vlasti. Je na nás, poctivých vlastencích, abychom svojí každodenní usilovnou politickou prací zabránili nástupu takových politických sil, které mají svůj zastřený plán na vybudování společnosti, jež je ovládána z jednoho centra. A maličkostmi tohle začíná...

Buďme ostražití k apoštolům, odmítajícím parlamentní systém republiky, jako zbytečnou žvanírnu, když se vše přece dá dobře řídit jako firma, třeba jako Agrofert... Socialisté tomu nezabrání, je to na nás, nacionalistech!

Jiří Štěpánek, výkonný místopředseda DSSS