Štěpánek (DSSS): Předsudečná nenávist aneb Inkvizice nastupuje

Jiri-stepanek 30. července 2019 Je dost dobře možné, že naše společnost dostane dárek k 30. výročí listopadových společenských změn, a bude to dárek věru nehodný, dárek veskrze danajský. Začíná se diskutovat, a to se zcela konkrétními obrysy, o zařazení tzv. předsudečné nenávisti do českého právního řádu. Dne 28. dubna 2019 vláda označení „předsudečná nenávist“ schválila spolu s Výroční zprávou o extremismu a předsudečné nenávisti za rok 2018.

Vše je to výplod ministerstva vnitra pod vedením socialisty Hamáčka a je za tím snaha umlčet nepohodlné názory a postoje odlišné od oficiální státní propagandy. Celé je haleno do ušlechtilého kabátce ochrany, jenže podstata je jiná, nebezpečnější. Socialistické ministerstvo vnitra přiložilo definici rizik projevů předsudečné nenávisti, z nichž některé uvádím níže. Štěpí společnost, vyvolávají v ní antagonismy, při komunikaci s veřejností využívají dezinformace a konspirační teorie, stávají se nástrojem vlivového působení zemí a skupin, které nerespektují principy pluralitní demokracie.

Z naznačených bodů je vidět, že nejde o nějakou ochranu osob anebo skupin osob, kterým se děje křivda a jsou terčem nenávistných útoků, ale je to onáhubkování veřejných projevů občanů v šíření názorů, které nejsou v souladu se současným trendem státní propagandy. Už ony první uvedené body. Štěpí společnost a vyvolávají v ní antagonismy. Toto slovní spojení hojně využívá kulturní fronta s kavárenskými darmošlapy k útokům na prezidenta, že on svými názory rozděluje společnost. Ale jsou to oni, kdož pořádají západními nadacemi placené demonstrace na Letné a veřejně se vyjadřují, že jedině hloupý a starý člověk volí Zemana. Vyzývají ke svržení vlády bez volebního klání. Využívají prodejné novináře ke skandalizování a kriminalizování svých odpůrců. Nejsou to právě oni, kdo štěpí společnost svým sociálním rasismem o starých a méně vzdělaných? Na ně se předsudečná nenávist jistě vztahovat nebude.

„Demokraté“ si neuvědomují, že ve skutečně názorově demokratické, pluralitní a svobodné společnosti nemůže býti informace nepohodlná pro vládu nazvána dezinformací a konspirační teorií. Každý občan má právo na jakýkoliv názor, a má právo ho šířit. Může nám ten názor připadat naprosto nesmyslný, nebezpečný a hloupý, ale nesmíme se s ním vypořádat kriminalizováním, ale dostatečnými argumenty, které ho znemožní a zneplatní. Tady je totiž nebezpečí, že bude muset vzniknout jakýsi úřad, bdící nad námi všemi a závazně určující, co je dezinformace a konspirační teorie. Když se vláda otočí, tak úřad určí nové dezinformace a konspirační teorie. Co byla dříve konspirace, bude potom neohroženě rozkryté spiknutí. Co byla dříve dezinformace, to bude znovuobjevená pravda. Takže to vše směřuje k vytvoření Velkého bratra a naplnění orwellovské vize společnosti.

A vlivové působení zemí a skupin? To se dnes scvrklo na dvě konstatování. Za všechno může Putin anebo Huawei! Tady nejde o nic jiného, než o snahu socialistického ministerstva vnitra umést prostor západním a hlavně americkým tajným službám, aby se českomoravský prostor stal jejich nekontrolovatelným rejdištěm. Jako za minulého režimu se zde vytváří obraz nepřítele a jeho nezbytných pomahačů - agentů. Vytváří se zde agentománie a nepohodlní hlasatelé určitých názorů jsou nálepkování jako nepřátelé státu. A tak bychom mohli pokračovat dále, neboť už teď je jasné, že na předsudečnou nenávist se bude uplatňovat dvojí metr. Mohu se vsadit, že když někdo ze zdivočelých liberálů či odnárodněné inteligence řekne, že všichni nacionalisté, vlastenci či národovci jsou pakáž, která by se měla pozavírat, tak to nebude předsudečná nenávist, ale vyjádření občanského postoje, byť trošku na hraně slušnosti. Když se nelichotivě vyjádříte kupříkladu o Lékařích bez hranic, že jsou to pašeráci potencionálních teroristů, tak vás předsudečná nenávist nemine.

Celá ta zmíněná předsudečná nenávist není nic jiného, než klacek na politickou opozici, ale také na „nevhodné“ názory řadových občanů, kteří nejsou nikde organizováni a tím pádem jejich názory propadly cenzorským sítem současné prokurátorské demokracie. Předsudečná nenávist může být použita na cokoliv, proti komukoliv a kdykoliv. Ještě mohou vzniknout tribunály předsudečné nenávisti (na každý okres jeden tribunál), které budou trestat nepohodlné. Tribunály by byly trojčlenné, vždy by v nich zasedal vybraný a Letnou prověřený herec, novinář a absolvent genderových studií. Vrátily by se takové malé inkviziční soudy, které by už se neptaly na obcování na Petrových kamenech, ale ptaly by se, proč si lajkoval to či ono. Neupalovalo by se, ale takové udělení podmínečného trestu a následně oznámení v zaměstnání, také udělá své.

Nechtěl bych, aby poslední řádky působily nějak humorně, byť byly míněny v nadsázce (ta se ještě smí), ale chtěl jsem upozornit na to, co se skrývá pod jednou nenápadnou zprávou ze zasedání vlády. U většinové veřejnosti to proběhlo bez jakéhokoliv zájmu a povědomí. Je to přitom věc, která se v budoucnu může dotknout každého občana a hlavně těch, kteří si myslí, že když nechodí k volbám, nejsou členy žádné politické strany a jen tak mluví u piva, tak se do ničeho nemohou zaplést („hlavně se do ničeho nezaplést“, to je věta, která zní českou kotlinou snad od husitských válek). Ale to je omyl. Předsudečná nenávist si najde i tebe, občánku!

Jiří Štěpánek, výkonný místopředseda DSSS