Štěpánek (DSSS): Roušky a rozdělená společnost

Jiri-stepanek 8. ledna 2021 Rouška. Papírová nebo bavlněná. Přesto ostrá jako břitva a pevná jako pancéřová ocel. Tato ochranná pomůcka rozdělila společnost, stalo se z ní politikum, kdy lidé, kteří roušku nosí, jsou přidělováni do vládního tábora, ti co jí nenosí, jsou přiděleni opozici. To je samozřejmě velmi zjednodušující, ale v zásadě pravdivé v tom, jak se díky covidu, rouškám a vakcinaci rozdělil vlastenecký, nacionální tábor.

Nechci se zde zabývat teoriemi, jak covid vznikl, jestli ho vytvořili v čínské laboratoři či za tím stojí ilumináti, reptaliáni, chemitrails anebo EU. Zkrátka, ten virus tu je a s ním jsou tu i restriktivní opatření v oblasti ekonomické, hospodářské a hlavně občanské. A právě ta posledně jmenovaná oblast je v dnešní covidové epidemii nejvíce ohrožena. Ve jménu ochrany zdraví se omezují a ruší mnohé občanské svobody a zvyklosti, považované donedávna jako samozřejmé a nedotknutelné.

Omezení pohybu po ulici v určeném čase, shromažďování, setkávání lidí ve veřejných místnostech, na náměstích či dokonce v rodinách. Zákaz zábav, drastické omezení pohřbů, svateb atd. Vykázání dětí ze škol a zahájení online výuky z dětských pokojíků. Rouška na obličeji stírá naší individualitu, jak se lišíme jeden od druhého. V podstatě na ulici vypadáme každý stejně. Mnohdy známý nepozná známého a tím se omezují přirozené kontakty mezi lidmi. Nemohou si popovídat, postěžovat si a na něčem se domluvit.

A teď k té mé větě, že rouška rozděluje nacionalistický opoziční tábor a proč je to pro nás, nacionalisty, a skutečnou opozici nebezpečné. Tak jako rouška zakrývá obličej, tak rouška zakrývá mnohé věci, které se připravují v bruselské kuchyni, kde se pomalu a jistě míchá uprchlický lektvar, který bude smrtícím nápojem pro středo a východoevropské země. Tím, že se hádáme mezi sebou, jestli máme nosit roušku či ne, jestli se dát očkovat či ne, tak jedině nahráváme těm silám, usilujícím o zkázu národních států, a díky naší hašteřivosti mají bohužel „klid na práci“. Ono to vlastně vyhovuje i „těm našim nahoře“ a tím mám na mysli vládní strany a parlamentní opozici.

Ano, mnozí můžete namítnout, ale vždyť ta opatření budou trvat po omezenou dobu, než nemoc zmizí očkováním či sama od sebe. Jenže já se ptám, opravdu se vše vrátí do doby předcovidové anebo restrikce natolik zachutnají těm vládnoucím ať už ze Strakovky či z Bruselu, že je nechají v nějaké omezenější formě v rámci prevence, „kdyby se covid vrátil či se objevila nějaká nová nemoc“? To byl také ten důvod, proč se DSSS zúčastnila demonstrace 18. října minulého roku v Praze. Nepřišli jsme tam zpochybňovat, zlehčovat stav nemocných na covid či úmrtí na tuto nemoc, ale přišli jsme tam hlavně vyjádřit svůj strach o zachování občanských svobod, o demokracii a právo, aby až nemoc pomine, se vše vrátilo tam, kam má. Máme obavu, aby se potom nenechalo něco, co se v době covidové „osvědčilo“. Uvedu příklad: O Silvestru roku 2020, protože byl zákaz vycházení od 21. hodiny, bylo málo požárů, úrazů, výtržností, pyrotechniky, tak to pojďme zachovat i na roky příští, i když už nebude covid. Lidé byli spokojení a tak bychom mohli pokračovat. Nechme restaurace otevřené jen do 20 hodin, bude to boj s alkoholismem. Zdá se vám to neskutečné až fantasmagorické? Ale ne! Koho by před pár lety seriózně napadlo, že bude v dnešní době oficiálně registrováno přes 70 různých pohlaví? No vida a dnes je to EU posvěcená pravda...

Za velice nebezpečné do budoucnosti považuji omezení kontaktů mezi lidmi. Opět uvedu možná umanutě příklad hospod a restaurací, ale on je to opravdu dobrý příklad omezování svobod. Když ve dvaceti hospodách se budou lidé bavit o vládě a třeba i o EU negativně, tak je to pro určité kruhy nebezpečnější, než když se lidé z těch dvaceti hospod budou o tom bavit na facebooku. Tak na tu diskusi stačí jeden cenzor, který to smázne, ale tolik fízlů a špiclů do každé hospody politická policie nemá. Vždyť i vládní ČSSD vznikla v hostinci U kaštanu v pražském Břevnově...

A výuka, ta je už druhý školní rok omezována a zjednodušována. Žactvo a studentstvo se přesunulo do soukromí, a učí se tzv. moderně – online. Nic proti moderním výdobytkům, ale žákům chybí to druhé, srovnatelné s důležitostí nabývání znalostí – kontakt s ostatními spolužáky. Žáci a studenti tu ztrácí přirozené kontakty mezi vrstevníky, nenavazují a neutužují přátelství, mnohdy celoživotní. PC výukou vychováváme z žáků individuality bez vztahu k okolí a bez zájmu o věci veřejné, neboť je bude zajímat jen jejich prospěch a úzký zájem.

Je toho mnoho, co nám hrozí, až corona poleví, buďme ostražití a nekompromisní v případě, že vláda a bruselští protektoři budou chtít některé věci nechat tak, jak byly v nouzovém stavu ustanoveny. Blíží se parlamentní volby a budou to nejdůležitější volby za uplynulých třicet let, neboť v nich se bude rozhodovat o osudu národa na sto let dopředu. Nenechme díky našim malicherným rouškovým hádkám pracovat v klidu ty, kdož chtějí zaplavit naší českou kotlinu migranty, rozvrátit tradiční rodinu a zlikvidovat národní stát. Nenechme pracovat proti našemu národu své nepřátele - třeba Piráty.

Jiří Štěpánek, výkonný místopředseda DSSS