Štěpánek (DSSS): Skoncujeme s pracující chudobou

Dsss-ns 12. září 2017 Ekonomika státu je v relativně dobré kondici, české domácnosti neobchází strašák nezaměstnanosti a nejisté blízké budoucnosti. Ale jak známo, tak všechno je relativní. I ekonomická čísla a skutečnosti. Státní propaganda nás denně přesvědčuje o tom, jak roste průměrná mzda a jak lidé utrácejí. Ano, je to pravda, leč s výhradou. Tento liberální režim, stejně jako ten předlistopadový, měří kvalitu života svých obyvatel materiální spotřebou. Před rokem 1989 jsme se měli podle tehdejších vládců dobře, protože stoupala spotřeba vepřového masa, sádla a piva. A dnes se máme dobře, neboť se zvyšuje produkce aut a nakupuje se více zahraničních zájezdů. Jenže jen těmito údaji se nemůže měřit kvalita života obyvatel.

Za jásavými a optimistickými kulisami se skrývá jeden zapomenutý, přehlížený a neřešený jev, který je stínem a možná i daní za současnou relativní prosperitu. Je to tzv. pracující chudoba. To je jev, který  se zde vytváří po mnoho let a rozhodně to není něco, s čím by se současný systém mohl chlubit. Do této neveselé kategorie patří pracující, kteří tvrdě, poctivě a dlouho pracují v oněch montovnách, potravinářských výrobnách, v chrámech konzumu (hypermarkety) a v mnoha továrnách, které vyrostly na okrajích velkých měst. Tímto novodobým jevem je v současnosti postihnuto na 160 tisíc lidí, kteří sice pracují, ale domů si odnášejí mnohdy méně, než nepřizpůsobiví na dávkách. V této mase obyvatel musí neodbytně sílit pocit, že pracovat se nevyplatí a mohou rozšířit počty těch, kdož budou raději pobírat dávky než pracovat.

Je nepřesné si myslet, že ve všech těch provozech, kde jsou výplaty takové, že lidé klesají do chudoby, pracují jen cizinci a že se nás ten problém vlastně netýká. Omyl! Pracující chudoba postihuje i naše spoluobčany, kteří trpí za to, že vládní systém umožňuje zaměstnávat cizince, kteří nejsou nároční na dodržování zákona, spokojí se s málem, protože tam, odkud přišli, se jedná o „velké“ peníze. Je samozřejmé, že mnozí zaměstnavatelé nasadí platy k této „dostačující“ úrovni, protože ta jim zajistí výrobu a následně i zisk. Problémem je také to, že tyto výrobny, provozy a montovny patří zahraničním vlastníkům, kteří také vydělávají díky nízkým mzdám a nesmyslným daňovým prázdninám či finančním pobídkám od minulých vlád. Mnozí by mohli namítnout, že zde tyto firmy vytváří hodnoty a zisky se přetaví ve výdaje státního rozpočtu na potřebné věci. Představa je to krásná a žádoucí, ale pravda je jiná. Ročně z české ekonomiky odteče na 340 miliard korun dividend. Zisku, který byl vytvořen prací a dřinou našich lidí. Tyto peníze, které by dál měly sloužit obyvatelům této země, mnohdy končí na účtech v daňových rájích.

Takže při pohledu a zjištění na tento stav, se ekonomická současnost nejeví v tak jásavých barvách. Tento vládnoucí systém by si měl uvědomit, že kvalita života se nepočítá jen na to, kolik lidí si koupí nový automobil, ale že kvalita života obyvatel se také počítá kvalitou zdravotnictví, úrovní vzdělávacího systému a vymahatelností práva, a s tím související rovností před zákonem.

Jedním z hlavních cílů Dělnické strany sociální spravedlnosti (DSSS) v oblasti sociální je navrátit pravý smysl Zákoníku práce. Aby zaměstnanci byli důsledně hájeni před některými nezodpovědnými zaměstnavateli a zároveň ochránit poctivé zaměstnavatele od divokých nátlakových akcí. Cílem DSSS je zajistit dodržování práv zaměstnanců a vytvořit tvořivou atmosféru partnerství mezi zaměstnanci a zaměstnavatelem. Zaměstnanci musí mít ze strany zaměstnavatelů garantována veškerá práva dle Zákoníku práce. V případě jeho nedodržování hrozí zaměstnavateli sankce. Z toho důvodu je třeba zřídit speciální pracovní soudy, které by byly pro zaměstnance bezplatné. Rovněž zaměstnanci by měli pro řešení případných konfliktů bezplatnou právní poradnu.

Navraťme poctivé práci její pravý smysl. Je lhostejno, jestli vytváří hodnoty podnikatel – zaměstnavatel anebo jestli se pracuje u stolu, pluhu či v dílně. Cíl a výsledek musí být stejný. Posílení tohoto národa v tomto prostoru. My neštveme zaměstnavatele a zaměstnance proti sobě. Nám jde o jejich spolupráci na společném díle.

DSSS má jasno: Práce je pro každého člověka předpokladem osobní důstojnosti, hrdosti a existenční jistoty. Volte národně! Volte sociálně! Volte DSSS s podporou Národních socialistů! Máme číslo 28!

Jiří Štěpánek, výkonný místopředseda DSSS