Štěpánek (DSSS): Vrtěti Ortelem

Jiri-stepanek 9. prosince 2017 Uznání, neuznání hlasů pro kapelu Ortel, plně ukázalo stav naší společnosti. Stav politický, stav mravní. V celé této záležitosti vůbec nešlo o to, jestli vyhraje ta či ona kapela. Jestli to bude Ortel anebo Kabát. Jde o to, že se úplně pohrdlo hlasy určité skupiny lidí, tyto hlasy byly jednoduše smáznuty a hlasující byli postaveni na druhou kolej. Jejich hlasy byly tímto podřadné a druhořadé. A o tom všem rozhodli jacísi samozvaní zákulisní exponenti, kteří ve své naduté nepostradatelnosti řekli: tyhle hlasy se nehodí, dáme je pryč, co nám na nich záleží. A ještě se s tím pochlubili, protože žijí v jakési bublině nedotknutelnosti. Ale nepočítali s tím, že se strhne lavina protestů, která je stáhla do mlýnice budoucího zmaru.

Zmiňovaná kauza je špičkou ledovce manipulací, lží „ve jménu dobra“, podvodů a útoků na nepohodlné. Zde vůbec nejde o Zlatého slavíka, ale o to, že se to vůbec může stát. Všichni to bohužel známe za uplynulá léta. Především, tento vítr vane z Bruselu, který pravidelně ve svých mocenských direktivách určuje, co je pro občany dobré, a co ne.

Zdaleka nejde o často zmiňované “zahnuté banány“, což je takové odlehčené klišé, ale mám na mysli všechny ty omezující příkazy oklešťující naši svobodu. Kouření v hostincích, kamerové sledování ve veřejném prostoru, regulace názorů na sociálních sítích, přikázaná inkluze ve školách a v neposlední řadě kriminalizace pro Brusel nepohodlných politických názorů.

Všech těchto zmíněných věcí, které jsou nám nařizovány z evropské centrály a tzv. česká vláda je poslušně plní (a bohužel plnit bude), se v domácím prostoru zmocňují samozvaní apoštolové nové evropské víry a vykladači bruselských snů. Však je všichni známe – zástupci kulturní fronty, odnárodněná inteligence, bludoliberálové a zkorumpovaní novinářští šmokové (označení pro novináře píšící bez přesvědčení).

Právě takoví určují, co je pro nás dobré, protože my to nevíme. a právě oni nám to dobro přinášejí. Jejich nejpevnějším a nejširším štítem je demokracie. Demokracií útočí, demokracií se ohánějí a demokracií se brání. Všechno své konání zaštiťují tvrzením, že to dělají proto, že brání demokracii a svobodu. Jenže už zapomínají, či spíše záměrně neříkají, že se jedná o tu JEJICH demokracii a o tu JEJICH svobodu.

Demokracie a svoboda v pojetí současných vládnoucích neomarxistů a kulturní fronty znamená soustavné a represivní vymývání mozků všech věkových kategorií občanů. Chtějí přetvořit dnešního člověka v odnárodněnou, vykořeněnou bytost, která se honí (mnohdy s nenávistí k bližním) za materiálním pozlátkem a nemající sebemenší skutečný zájem o věci veřejné. Pokud jim něco nesedí do jejich „demokratického“ světa, tak to upraví. Odpovědná část obyvatel si ve spojitosti se Zlatým slavíkem kladla jednu znepokojivou, ale oprávněnou otázku. Když upravovali výsledky pěvecké ankety, tak neupravovaly se i volby, kde jde o víc, než ve Zlatém slavíkovi? Vždyť ta anketa jsou takové volby v malém. Existuje zde kapela (doplň strana), která zpívá nepohodlné písničky (doplň názory), tak jí kulturní fronta (doplň vládnoucí režim) vyřadí a zneplatní odevzdané hlasy.

Za posledních pár let vládnoucí režim a jejich propagandističtí posluhové zcela vyrušili jedno slovo. A to slovo je – normální. Normálnost je proto tyto osoby nebezpečná. Proto hlásají, že normální je všechno, že hranice normálnosti neexistují, že nemusí být žádné hranice a vše je dovoleno. Hlavně tradice, odkazy předků, národní historie a vlastenectví jsou pro ně nebezpečím. Proto všechno toto musí zadupat do země, zesměšnit a zatajit. Začínají už od předškoláků, kde jim ukazují že rodina jsou i „dva strýčkové či dvě tety“. Nyní se nejnovějším perverzním liberálním hitem stalo tzv. třetí pohlaví, což je záležitost pro pošahance, kteří se nemohou rozhodnout, jestli jsou muž nebo žena. Některé západní „celebrity“ vychovávají své děti „pohlavně neutrální“. I ve Švédsku, což je ona ztracená země na severu, která již přestala být regulérním státem a stála se  tavícím kotlem zvráceného západního liberalismu, výkladní skříní všech sexuálních úchylností a rejdištěm imigrantů, jsou děti v mnohých školkách oslovovány „neutrálně“, to jest bezpohlavně.

Právě v této situaci musíme důrazně odmítat všechny snahy o změnu kulturních a sociálních pořádků v naší zemi. Opravdu si važme, že u nás na východě Evropy je svět ještě relativně v pořádku, i když jsou zde síly, které nás chtějí uvrhnout v současný pseudoliberální, zvrácený, perverzní, odnárodněný a nelegálních imigrantů plný Západ.

Naší výhodou je, že všechny zrádce a odrodilce dobře známe! Dnes jim to nevyšlo s Ortelem, zítra jim to nevyjde s EU!

Jiří Štěpánek, výkonný místopředseda DSSS