Štěpánek (DSSS): Zahraniční dělníci terorizují česká města

Jiří Štěpánek 4. února 2017 Prorežimní média nás zásobují zprávami o prosperitě, minimální nezaměstnanosti a klesající kriminalitě. Zkrátka, že se máme nejlépe v celé své staleté historii. Jednak se blíží volby a vládní garnitura si chce zajistit další čtyři roky bezstarostného drancování, a pak také je zde stále imigrační karta, kdy se Brusel nevzdává svého zvráceného plánu na přerozdělení statisíců nelegálů do evropských zemí. Proto je snaha vytvořit jakési klima studu, abychom se ve světle vlastní prosperity a bohatství zastyděli a chtěli se o něj podělit s inženýrem z Afghánistánu či kardiologem z Urundi-Burundi. Ale nic není tak pravdivé a blyštivé, jak to líčí odnárodnění novináři a kolaboranti z neziskovek.

Obyvatelé z mnohých koutů republiky na vlastní kůži zažívají, jaké to je žít s cizinci, nemajícími povědomí o kultuře a zákonech střední Evropy. Mám na mysli situaci v průmyslových zónách, kde mnozí zahraniční dělníci terorizují obce, ve kterých žijí.

„Cizinci v mnohých profesích zkazili mzdy, protože dnes je i Čech přijímán do práce za stejné peníze jako nějaký přivandrovalec ze zemljanky. Ptám se, co nám přinesly průmyslové zóny? Nic. Kdo pracuje nebo pracoval v obrovských montovnách? Češi? Nikoli, samí cizinci, kteří jen a jen zvýšili kriminalitu v místě.“

„Kromě dopravy je problém s rušením nočního klidu, veřejného pořádku, obtěžováním některých lidí, kterého se většinou dopouštějí muži různým pokřikováním na ženy. Chci, aby se lidé cítili bezpečně a nebáli se bavit.“

Výše uvedené dva citáty spolu na první pohled souvisí a dalo by se i říci, že na sebe i navazují. Ale omyl! Hluboký omyl! Jednak je řekli dva různí politici z naprosto odlišných politických stran a výroky dělí osm let.

První citát je z 1. května 2009 a pronesl jsme ho já na prvomájové manifestaci v Brně, a druhý výrok je z 19. ledna 2017 a řekl ho ministr vnitra Chovanec od socialistů. Já za svůj výrok dostal osm měsíců s podmíněným odkladem na 2 roky, a pan ministr si od mnohých novinářů vysloužil pochvalu, jaký je pašák, že se staví k problému čelem. On to byl vůbec zvláštní mítink ten v roce 2009. Tam také zazněla ona legendární, klasická a prorocká věta předsedy Vandase o „uprchlické vlně tsunami.“

Ministr Chovanec dokonce i citoval z tezí Dělnické strany sociální spravedlnosti (DSSS), kde se píše o deportacích cizinců porušujících zákon do domovských zemí, protože prý bude požadovat, aby zahraniční pracovník, který se dopustí přestupku, přišel o práci a nesměl být již na území Česka zaměstnán. No vida, kde všude se čte program DSSS. Vedle Hradu i na ministerstvu vnitra!

Nechci zde být za proroka, který bude chlubivě psát: vidíte, já to říkal už před osmi lety, už tehdy jsem to tušil a tak podobně. To rozhodně ne a ani nemám radost, že se má slova naplnila. Raději bych se v Brně roku 2009 mýlil. Už kvůli těm postiženým českým a moravským občanům, kteří jsou vystaveni řádění mnohých zdivočelých zahraničních dělníků, využívajících nedostatečnost zákonů.

V průmyslové zóně v Kvasinách (pobočný závod automobilky Škoda) vzrostla kriminalita meziročně o 419 procent. V dopravě je to 50–60 procent všech přestupků, proti majetku až 30 procent, proti občanskému soužití až 20 procent a proti veřejnému pořádku 10 procent. A to ještě zahraniční společnosti hodlají přijmout dalších 70 tisíc nových pracovních sil především z Balkánu a východní Evropy.

Obecní samospráva v postižených lokalitách je z celého stavu zoufalá, obyvatelé se bojí vycházet po setmění a prorežimní propaganda mlčí, protože tohle se nehodí do jejího plánu. Stav ve zmíněných oblastech je pouze slabým odvarem toho, co by se stalo, kdyby se zde usídlili nelegální migranti, které tolik podporuje bruselská vláda, nehodlající nic dělat k ochraně evropských hranic.

Rozhodně neobstojí tvrzení, že všechno toto je daň za současnou prosperitu, že jen do bohatých zemí chodí lidé za prací a že bychom měli být tím pádem rádi. I do Německa šli Turci před pětačtyřiceti lety „jen“ za prací a jaké krvavé plody dnes nyní sklízí německý lid. Ano, jsme průmyslová země a potřebujeme nějaké pracovní síly zvenčí, ale když už zde musí být, tak budou pod striktním dozorem zákonných pořádkových sil, které budou vybaveny takovými zákonnými pravomocemi, aby cizinci zde pracující neporušovali zákony a stále měli na paměti, že jsou zde hosty, kteří stejně brzy odjedou, neboť jejich domov je jinde. Mnozí z nich si rozmyslí jet do země, kde je čeká jen práce a dodržování zákonů. Na druhou stranu, o co méně zde propijí v hospodách a prohrají v automatech, tak o to více budou moci posílat domů svým rodinám.

K tomu dodávám: rozumím plánu amerického prezidenta Trumpa vybudovat zeď na hranici s Mexikem, aby se zabránilo nelegální imigraci a zaměstnávání nelegálních  pracovníků na úkor Američanů, kteří nemají práci.

Jiří Štěpánek, výkonný místopředseda DSSS