Štěpánek v Plzni: Fungující MO znamená příliv nových členů a sympatizantů

Dsss 25. května 2015 V pátek 22.  května proběhla v Plzni schůze Místní organizace Dělnické strany sociální spravedlnosti (DSSS) v Plzni, na které byl jako host přítomen výkonný místopředseda DSSS Jiří Štěpánek. Po úvodním přivítání účastníků předsedou MO  DSSS Plzeň Zbyňkem Kratochvílem promluvil výkonný místopředseda DSSS, který shrnul nejdůležitější  události od celostátního sjezdu DSSS. Především byla zmíněna návštěva předsedy DSSS Tomáše Vandase ve slovenské Banské Bystrici, kde se setkal s předsedou Banskobystrického samosprávného kraje Marianem Kotlebou, který je zároveň volebním lídrem Ľudové strany – Naše Slovensko. Byla vyzdvižena tam dojednaná možnost spolupráce s Aliancí pro mír a svobodu, což je iniciativa nacionalistických europoslanců, mající za cíl sdružovat evropské nacionalistické politické subjekty.

Výkonný místopředseda svůj projev ukončil přáním, aby „práce MO Plzeň znamenala ještě větší posílení pozice strany v tomto krajském městě. Fungující stranická pobočka znamená vždy příliv nových členů a sympatizantů, což se odrazí samozřejmě v sestavování kandidátek ve volbách krajských a komunálních. Úspěch našich kamarádů v Duchcově byl také podmíněn především fungující MO a chutí členů něco pro své město udělat“.

V následné diskuzi se mnoho účastníků vyjadřovalo odmítavě k Bruselem vnucovaným kvótám, kdy by republika měla přijímat uprchlíky a na úkor vlastních obyvatel je zde živit. Všichni přítomní souhlasili s poznámkou jednoho z účastníků, který podotkl, že máme svých nepřizpůsobivých dost. Předseda MO Plzeň Zbyněk Kratochvíl prohlásil, že „je nepřípustné, aby suverénnímu státu bylo diktováno z centra něco, co může ohrozit samou podstatu národní a státní existence. Za současnou situaci s africkými uprchlíky nesou odpovědnost Spojené státy svým imperiálním vývozem politiky, která destabilizovala situaci v severoafrickém regionu. Nechť tedy tato země přijímá tyto uprchlíky“.

Posledním bodem jednání schůze byla bezpodmínečná nutnost zlepšení disciplíny v placení členských příspěvků a k tomu řekl tajemník MO Plzeň Jan Bednář, že „je povinností každého člena platit členské příspěvky, protože to je pouhé minimum, co může každý z nás pro stranu udělat“. Členové MO si odhlasovali závazná pravidla pro výběr členských příspěvků na dalších schůzích.

Schůze MO DSSS Plzeň ukázala odhodlání a chuť místních členů pracovat ve svém městě na rozšiřování voličské základny nastolováním palčivých místních problémů a přicházet s konkrétním řešením.

Tiskové centrum DSSS