VANDAS: 2016 - Za národ a jeho suverenitu!

Mgr. Tomáš Vandas, předseda DSSS 1. ledna 2016 Stojíme na prahu nového roku s očekáváním, jaký bude a co nám přinese. Přemítáme, jak ovlivní životy nás a našich blízkých. Tato doba je hektická. Už loňský rok nám ukázal, že svět se mění. Do pohybu se daly masy ekonomických migrantů, kteří putují za lepšími podmínkami na evropský kontinent. Bohužel, Evropa je dnes pod vedením evropských lídrů neschopná se takové invazi bránit. Ba co víc, někteří představitelé Evropské unie a evropských států v imigrantech vidí dokonce pozitivní budoucnost.

Mám zcela jiný názor. Česká republika je členem Evropské unie, spolku, který ztratil schopnost řešit evropské problémy. Organizace, která se uzavřela do sebe a jejíž elity žijí v naprostém odtržení od reality běžného života. Prvním krokem k nápravě tedy musí být zbourání tohoto „evropského domu“, protože jeho základy jsou nestabilní a vratké. Koneckonců, byrokracií, multikulturalismem a direktivními příkazy nic stabilního vybudovat nelze. 

Jako nacionalisté jsme pro jinou Evropu. Evropu suverénních států, které spolupracují zejména v hospodářské oblasti a které společně odmítnou ohrožení našeho kontinentu, jemuž jsme dnes svědky. V praxi to znamená, že obnovení národních států a zpětné přenesení kompetencí na národní vlády může Evropu posílit. To se však nestane, pokud zkompromitovaní představitelé těchto států budou i nadále u moci. Ze starého kabátu nový oblek nelze udělat.

Čelíme dnes velkému nebezpečí. Naše kultura, tradice, historie, to vše je dnes v sázce. Mnoho lidí si toto ještě neuvědomuje a považuje varování před nárůstem imigrace a hrozbou islamizace za jakési strašení. Realita je však hrozivá a kdo ji nevidí či nechce vidět, jen svojí pasivitou napomáhá těm silám, které usilují o zničení našich hodnot.

Dělnická strana sociální spravedlnosti (DSSS) bude i tomto roce pokračovat v boji za náš národ a jeho suverenitu. Budeme aktivní, budeme mobilizovat, budeme protestovat. Naším cílem je posílení národních hodnot a oslabení pozic vlastizrádců, kteří ve vládě či parlamentu nemyslí na národ, ale pouze na svoje koryta a plné kapsy.

Heslo „Za národ a jeho suverenitu“ je prázdným pojmem pro všechny, kteří sice hovoří naší řečí, ale lidsky a myšlenkově jsou cizáci Pro nás, národovce, je však posláním, o jehož naplnění budeme usilovat.

Všem poctivým lidem přeji jménem DSSS do nového roku hlavně pevné zdraví, štěstí a odhodlání, aby se na cestu, po niž jdeme, vydali s námi.

Mgr. Tomáš Vandas, předseda DSSS