VANDAS: „Demokraté“

Brno-1-maj-2015 5. května 2015 Prvomájová akce národních aktivistů v Brně naplno ukázala střet dvou názorových proudů. Ten první – národní - se veřejnosti prezentoval jako disciplinovaný, spořádaný, bez narušení zákonů. Ten druhý - multi-kulti – dával protizákonným způsobem najevo, jak si demokracii v naší zemi vlastně představuje.

Akce „Brno blokuje“ byla zaštítěna celou řadou tzv. osobností, politiků, umělců. Jejich společným cílem bylo zablokovat pokojný pochod národovců, a to za každou cenu, tedy i za cenu přestupků. Když pak policie konala podle práva a pokus o blokádu rozprášila, objevila se celá řada stížností a polemik, že tak činit neměla, neboť šlo o protestující proti neonacismu, na což prý měli muži zákona brát ohled(!).

Je zajímavé, jak si někteří „demokraté“ uzurpují právo. Podle jejich vlastního výkladu jsou oni nad zákonem, protože mají „Pravdu“, a když na někoho ukážou prstem a označí ho bez důkazů za neonacistu, pozbývá takový jedinec občanských práv a může s ním být naloženo, jak je libo. Inu, to je svět podle humanistů a občanských aktivistů. Je dobře, že v Brně odkryli karty.

Mgr. Tomáš Vandas, předseda DSSS