VANDAS: Nevolit není řešení

Mgr. Tomáš Vandas, předseda DSSS 17. srpna 2017 Podzimní parlamentní volby budou opět možností, jak změnit politickou mapu naší republiky. V minulosti voliči vždy opakovaně zachovávali přízeň subjektům, jejichž představitelé většinou mysleli jen na svůj prospěch a spokojeně mlaskali u korýtka, aniž plnili předvolební sliby. V návalu zoufalství se pak lidé začali upínat k různým miliardářům, pasující se do role spasitelů, kteří politiku vnímají jako možnost rozšíření svého vlivu mimo podnikatelský prostor. Politika a byznys jsou totiž v našich končinách spojené nádoby.

Mnozí lidé pak raději nevolí vůbec. Jejich apatie, jakkoli je mnohdy pochopitelná, nic neřeší a jen nahrává současným korupčníkům v jejich konání. Proto opakovaně a už několik let zdůrazňuji, že nevolit není řešení, neboť se jinak nepohneme z místa.

Dělnická strana sociální spravedlnosti (DSSS) jde do parlamentních voleb s podporou Národních socialistů. Navazujeme tak na spolupráci z loňských krajských voleb v Ústeckém kraji, která se osvědčila. Jsem přesvědčen, že je potřeba, aby strany s podobnými názory postupovaly společně, protože máme společný cíl.

Program DSSS nemusím nijak šířeji rozebírat. Je neměnný už od počátku našeho vzniku, je nadčasový, a už před lety jsme varovali před Evropou pod diktátem Bruselu či invazí imigrantů. Byli jsme odsuzováni a cejchováni jako extremisté. Dnes naše názory přebírají ostatní, jen aby se udrželi u moci.

Chci Vás tedy vyzvat k volbě skutečné opoziční a národní strany – DSSS. Pokusme se společně zabránit nastupující plíživé totalitě, omezování lidské svobody, přílivu nařízení a zákazů. Pojďme se společně postavit nebezpečí ztráty posledních zbytků suverenity a pokusme se o změnu radikální a nekompromisní vůči všem kolaborantům a podvodníkům. Je to jen na nás.

Hlas pro DSSS s podporou Národních socialistů není vyhozeným hlasem. Je hlasem pro národ a jeho budoucnost!  

Mgr. Tomáš Vandas, předseda DSSS