VANDAS: Svoboda slova jako zástěrka islámského vraždění

Tomáš Vandas, předseda DSSS 9. ledna 2015  Prakticky bezprostředně poté, co utichla střelba v redakci pařížského magazínu Charlie Hebdo, začaly evropské politické špičky řešit, jak se k celé záležitosti postavit mediálně a politicky. Protože jsou to oni, kdož jsou viníky expanze islámské ideologie v Evropě, jsou to oni, kdo neustále propagují multikulturní společnost, logicky nemohou nyní obrátit a veřejně vystupovat proti imigraci a islamizaci.

V různých diskuzích a vyjádřeních politiků, politologů a pseudohumanistů se tak nejčastěji objevovalo tvrzení, že v Paříži šlo o útok na svobodu slova. Omyl. Útok na svobodu slova by byl provázen například cenzurou, zastavením tisku apod., nikoliv vystřílením redakce. V tomto případě šlo o brutální a chladnokrevné vraždění ve jménu Alláha. Zavírání očí před rozpínavostí islámu v Evropě je jen důkazem slabosti evropských politických elit, které se bojí pojmenovat problém otevřeně a pravdivě.

I v České republice se komentáře a politické reakce shodují v obavě nikoliv před nebezpečím islamizace, ale před tím, aby této situace náhodou nezneužili „zlí islamofobové“. Ve čtvrtek se v Praze uskutečnila debata na téma Islamofobie v české společnosti, kterou pořádal Evropský dům. V rámci diskuse vystoupil například jakýsi Luboš Kropáček, který o islámu přednáší na Husitské teologické fakultě UK, a označil islamofoby za „morální a intelektuální spodinu této společnosti“. Ukazuje se, že kolaborantů ve jménu multikulti máme více než dost.

Abychom v naší zemi nebyli za pár let v podobném šoku, jako jsou nyní ve Francii, musíme se začít bránit už nyní. Prvním krokem musí být odmítnutí přijímání uprchlíků z muslimských zemí, k čemuž nás nyní tlačí Brusel. Vzhledem k tomu, že náš parlament v minulosti ratifikoval Lisabonskou smlouvu, která obsahuje i společnou imigrační politiku unie, je naše pozice absolutně nevýhodná a slabá. To by se mohlo změnit pouze v případě, že by došlo k výměně vládnoucí garnitury, při níž by byla nadnárodně liberální nahrazena vládou národní, jednající ku prospěchu vlastních občanů. Je nutné přistoupit k rozpuštění muslimských organizací na území ČR, dále zabránit prodeji pozemků cizincům a důsledně vyhostit všechny nelegální imigranty.

Pseudohumanisté a tzv. obhájci lidských práv budou sice protestovat, že to je nehumánní, nelidské, odporující 21. století, ale takovým bych já doporučil stáž na území Islamského státu. Musíme si uvědomit, že dnes se hraje o naše bytí či nebytí.

A na závěr malé odbočení. Místo toho, aby policie a tajné služby řešily reálné problémy a hrozby, zaměřují svojí pozornost jiným směrem. Naposledy na účastníky loňského prvomájového setkání v Ústí nad Labem, kdy pět z nich obvinila za nášivky, tetování a náušnice. Co k tomu dodat?

Mgr. Tomáš Vandas, předseda DSSS

K tématu:

S muslimy na věčné časy? Tahák pro multikulti

Většina islamofobů neviděla muslima neviděla muslima ani z rychlíku, znělo na debatě o islámu