VANDAS: Vědci proti národu

Tomáš Vandas, předseda DSSS 20. srpna 2015 Výzva intelektuální elity nazvaná „Vědci proti strachu“ vzbudila okamžitou pozornost médií a rozpoutala diskuse o její (ne)prospěšnosti. Jen pro doplnění, vědci jsou znepokojeni „prudkým nárůstem xenofobiích nálad ve společnosti a aktivitou extremistických skupin“, a apelují na to, aby „všem, kdo hledají v Evropě útočiště, bylo zajištěno bezpečí a důstojné zacházení“.

Jak je vidět, vědci se najednou probudili ze světa bádání ve svých laboratořích a chtějí moralizovat, kázat o tom, co je dobré a co je špatné pro naši zemi. To je jistě jejich právo. Nicméně, právo všech občanů České republiky je mít obavy z imigrační tsunami, bát se o své rodiny, blízké a naši budoucnost. A že to jsou obavy oprávněné, to je vidět ze zpráv dnes a denně, kdy hordy imigrantů jak kobylky dobývají evropský kontinent.

Kde byli vědci v době, když docházelo k nedemokratickému odsuzování lidí za nacionalistické názory, nálepky a nášivky v politických procesech? Proč neprotestovali proti násilí nepřizpůsobivých individuí proti slušným lidem? Proč mlčeli vždy, když o něco šlo?

Mám pocit, že Výzva opět ukázala, že zde existuje elita, která je odtržena od reality běžného života. V případě imigrantů se vědci postavili proti většině národa. I to o něčem svědčí. 
 
Mgr. Tomáš Vandas, předseda DSSS 

K tématu:

Vědci proti strachu a lhostejnosti