Ve Slaném vznikla nová pobočka DSSS

Dsss-slany-2 19. dubna 2015 Dne 18. dubna 2015 vznikla ve Slaném nová místní organizace Dělnické strany sociální spravedlnosti (DSSS), která ponese název MO DSSS Slánsko. Předsedou byl na ustavující schůzi zvolen pan Miroslav Konečný, tajemníkem pan Jiří Korndörfer a pokladníkem paní Miroslava Konečná.

Schůze proběhla za účasti  místopředsedy strany a středočeského krajského předsedy pana Svatopluka Černého na dvou místech. Ve slánském pivovaru a v restauraci se symbolickým názvem Dělnický dům v obci Pchery. Slánská buňka byla dlouho zamýšleným počinem strany, ale různé okolnosti umožnily založit místní organizaci až nyní. "Rozhodnutí založit slánskou organizaci přišlo již dávno a v podstatě nebylo třeba o tomto kroku jako takovém dlouho přemýšlet. Určitým zádrhelem byl hlavně lidský faktor, kdy mnoho lidí nejprve slíbilo spoluzaložení, ale pak z toho vycouvali. Někdo ze strachu, jiní měli zcela odlišné a nereálné až pochybné pohledy na směřování naší politiky, někomu to bohužel neumožnilo zaměstnání ve státním sektoru", poznamenal nový předseda MO DSSS Slánsko, která, jak patrno z názvu, nebude pouze městskou pobočkou, ale politicky sloužit bude i pro slánské okolí a přilehlé vesnice.

Nová MO je potěšujícím signálem, že DSSS se postupně rozrůstá nejen co se členů týče, ale že právě existuje pro občany takováto oficiální záštita, kdy v konkrétním regionu dostanou občanské problémy možnost k opravdovému řešení, nikoli jen bezvýznamnému nadávání bez možnosti obrátit se na politickou autoritu.

Předseda Konečný uvedl další důvod založení a zrekapituloval volební výsledky. "Úplně utvrzen v založení slánské organizace jsem byl po volebním výsledku předčasných parlamentních voleb na podzim roku 2013, kdy celorepublikově DSSS sice příliš neuspěla, ale výsledek ve středních Čechách byl na Kladensku solidní, a mohl se směle srovnávat s některými výsledky na severu Čech. Kladensko v rámci kraje dopadlo nejlépe a konkrétně Slaný ve volbách v roce 2013 oproti roku 2010 hodně posílilo," prohlásil. Byl také rád, že v okolí je u občanů vidět ustupující politická letargie a cítí podporu místních pro založení MO.

Na konkrétní a dopodrobna rozpracované programové body je v tuto chvíli ještě brzy, ale plány již členové slánské buňky mají. "Shodli jsme se na tom, že v našich začátcích budeme aktivní zejména co se týče propagace strany jako celku, seznamování spoluobčanů s prioritami DSSS, s programem, pomáhání určitým skupinám obyvatelstva jako důchodcům, školkám, ústavům. Pomoc bychom rádi nabídli i útulkům, chceme pořádat akce na zušlechťování (pří)městské přírody, nemalou částí naší práce bude monitorování soužití ve městě a okolí, upozorňování na problémy s tím spojené a následné konzultování dalších kroků s ústředím DSSS," sdělil předseda Konečný.

Popřejme nové místní organizaci hodně zdaru, politické trpělivosti, vytrvalosti a přibývání dalších aktivních sympatizantů či členů. "Držte nám palce, jsme tu sice nově, zkušeností s řízením politické organizace máme málo, ale zase se o veřejné dění pečlivě zajímáme a veškeré problémy se nás denodenně dotýkají. Známe cíle, vizi a směřování naší strany, které jsme dlouho členy, takže v tomto ohledu jsme celkem v obraze. V případě pocitu jakéhokoli bezpráví, křivdy nebo dalších nepříjemností se občané mohou na naši organizaci případně vedení strany kdykoli obrátit", uzavřel příjemné první slánské schůzování předseda MO DSSS Slánsko Miroslav Konečný.

Tiskové centrum DSSS